Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Lista plików do pobrania "Lista podmiotów uprawnionych":
0.18 [MB] | Lista podmiotów uprawnionych
Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego
Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego