x x
x x

Dokumenty CFE

66) Konsultacje zielonej księgi Komisji Europejskiej w sprawie planowanego przeglądu dyrektywy ws. uznawania kwalifikacji zawodowych - komenatarze do dokumentu można zgłszać do 20 września 2011 r.
Adres mailowy Komisji Europejskiej ws. powyższych konsultacji: markt-pq.evaluation@ec.europa.eu
Konsultowany dokument: EN, FR, DE.
 
65) CFE Profesional Law Report - Issue 02/2011
 
64) European Tax Report May 2011/Edition 5
 
63) Proposal for a Regulation on European Standardisation - COM(2011)315
Komunikat prasowy
Communication on a strategic vision for European standards - COM(2011)311
Executive summary of the impact assessment - SEC(2011)672
Impact assessment - SEC(2011)671
Citizens' summary
Press memo
 
62) CFE Opinion Statement on the VAT Green Paper
 
61) List of delegates - CFE General Assembly
 
60) List of Member and Observers Organisation
 
59) CCCTB proposal, subsidiarity and proportionality concerns of national parliaments
 
58) List of delegates - CFE Professional Affairs Committee
 
57) List of delegates - CFE Fiscal Committee
 
56) CFE Meetings in Malta from 29 September - 1 October 2011
 
55) DRAFT CFE response to the VAT green paper consultation
 
54) European Tax Report March 2011/Edition 4
 
53) CFE working paper on the VAT green paper
 
52) CFE response to consultation on cross-border dividends taxation and Opinion Statement on effective recovery
CFE response, dividends taxation
CFE Opinion Statement on effective recovery
 
51) CFE Amsterdam Conference 2011
Registration form
Interview with Prof. Dr. H.W.M. van Kesteren
 
50) European Tax Report March 2011/Edition 3
 
49) Fiscal Committee national reports - April 2011
 
48) Establishment of the new CFE in Brussels on 8 April 2011 - Explanations
Agenda fundation
Explanation
Letter explanation
 
47) Projekt statutu CFE
EN, FR
 
46) General Assembly of the CFE in Brussels on 8 April 2011 - Invitation and Agenda
 
45) The CFE press release on the proposal for a CCCTB
 
44) CCCTB - propozycje Komisji Europejskiej
Tekst propozycji CCCTB: EN, FR, DE.
Informacja prasowa
Ocena wpływu
Streszczenie oceny wpływu: EN, FR, DE.
Pytania i odpowiedzi
 
43) Opinion Statement of the CFE on the review of the Recognition of Professional Qualifications
 
42) European Tax Report February 2011/Edition 2
 
41) CFE opinion statement on persons liable to VAT
 
40) CFE opinion statement on missing trade fraud
 
39) Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie opodatkowania sektora finansowego - do 19 kwietnia 2011 r. 
Więcej informacji: DE, EN, FR.
Dokument do konsulatcji: EN.
 
38) Dyrektywa Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG
Więcej informacji: http://consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=558&lang=pl 
 
37) European Tax Report December 2010 - January 2011
 
38) Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie opodatkowania transgranicznych wypłat dywidend - do 30 kwietnia 2011 r.
Dokumenty konsultacyjne: DE, EN, FR.
Strona Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2011_withholding_taxes_de.htm 
 
37) CFE Profesional Law Report
 
36) Foundation process of the new CFE (2)
 
35) CFE Emission Trading Rights Survey - State of play 
 
34) CFE Fiscal Committee National Reports - January 2011
 
33) CFE Newsletter 1/2011
 
32) Opinion Statement of the CFE on X Holding (C - 337/08)
 
31) Foundation process of the new CFE
 
30) Opinion Statement of the CFE on the proposed Consumer Rights Directive
 
29) Nowy adres siedziby General Secretariat of the CFE
 
28) Statut CFE (w języku angielskim)
      Statut CFE (w języku niemieckim)
      Statut CFE (w języku francuskim)
 
27) European Tax Report CFE August-October 2010
 
26) Annual Report 2009/2010

25) First International Indirect Tax Conference Thursday 25 February 2010

24) "Save the Date" First International Indirect Tax Conference Thursday 25 February 2010
 
23) European Tax Report of the CFE _November 2009

22) European Tax Report CFE October 2009

 
21) Opinion Statement of the CFE on the case C-455/05, Velvet&Steel regarding the definition of financial services
 
20) Opinion Statement of the CFE on the distinction between taxable and VAT exempt letting of immovable property
 
19) Opinion Statement of the CFE on the ECJ Case Auto Lease Holland BV
 
18) Opinion Statement of the CFE on ECJ Advocate General Opinions in Tax Matters
 
17) Professional Law Report CFE October 2009
 
16) ECJ list 16.10.2009
 
15) CFE Manifesto
CFE 2009 Manifesto
CFE Tax Advisers Manifesto 2009
 
14) IFA Central Eastern European Regional Conference on "Insights into a possible common future for New EU member state domestic tax systems"
 
13) PAC meeting 24 September, follow up AOTCA presentation
Tax Agent Services Bill 2009
Tax Agent Services Bill 2008 Explanatory Memorandum
 
ATO Private Group Structure Questionnaire
 
Structure of the profession in Asia Oceania
 
Table A3
 
12) Taxation of cross border dividends in Europe
 
11) CFE Press Release 2009, "Taxpayers Rights and Taxpayers Charter
 
10)Professional Affairs conference 19th November 2009 in Düsseldorf, please block the date in your agenda
 
9) CFE - ECJ Seminar on 20 October 2009
Invitation CFE - ECJ Seminar
 
8) CFE Direct Tax committee - Benefical ownership
 
7) European Commission develops e-learning courses, VAT Directive
 
6) Survey Guidance Prevention Money Laundering and Terrorist Financiang July 2009
 
5) CFE - ECJ Seminar on 20 October 2009;

4) European Tax Report 07/2009 [Europejski Raport Podatkowy Lipiec 2009];

3) Raport CFE ECJ Taskforce on losses compensation within the European Union for individuals and companies carrying out their activities through permanent establishments [Raport Zespołu Roboczego CFE do Spraw Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący pokrywania strat w ramach Unii Europejskiej w przypadku osób fizycznych i spółek prowadzacych działalność gospodarczą w formie zakładu];

2) European Tax Report 05 / 2009 [Europejski Raport Podatkowy Maj 2009];

1) European Tax Report 06 / 2009 [Europejski Raport Podatkowy Czerwiec 2009].

Teksty zamieszczone powyżej są publikowane w oryginalnej wersji językowej w jakiej otrzymała KIDP z CFE.

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x