x x
x x

Zawiadomienie o zmianie danych

Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania,
  • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
  • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby.
Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian, zgodnie z art. 64 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, ze zm.) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH znajduje się w mDoradcy zakładka KONTO / aktualizuj dane

podpisany wniosek należy przesłać do biura KIDP.

Na górę Strona główna Drukuj

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x