x x
x x

Współpraca zagraniczna

 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest - od dnia 29 września 2006 r. pełnoprawnym członkiem Confederation Fiscale Europeenne (CFE) - europejskiej organizacji grupującej narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich. CFE została założona w 1959 r. - jako stowarzyszenie prawa francuskiego - i obecnie obejmuje 29 narodowych organizacji doradców podatkowych z 22 państw Europy, grupujących łacznie ponad 160 tysięcy czynnych doradców podatkowych. Celem CFE jest reprezentacja i ochrona zawodowych interesów doradców podatkowych i zapewnienie wysokiej jakości usług doradztwa podatkowego świadczonych przez doradców podatkowych, a także wymiana informacji na temat krajowego ustawodawstwa podatkowego w poszczególnych państwachi współudział w koordynacji przepisów prawa podatkowego w Europie.
CFE uczestniczy w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) w kwestiach podatkowych, współpracuje ze Stowarzyszeniem Konsultantów Podatkowych Obszaru Azji i Oceanii (Asia-Oceania Tax Consultants Association, AOTCA) oraz posiada status obserwatora wRadzie doSpraw Ekonomiczno-Społecznych ONZ (Economic and Social Council of the UN, ECOSOC), co z kolei umożliwia jej udziałw pracach Komietu Ekspertów do Spraw Międzynarodowej Współpracy Podatkowej (Committee of Experts on International Co-operation in Tax Matters).

http://www.cfe-eutax.org/

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x