x x
x x

Informacje ogólne

Legitymacja doradcy podatkowego jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Każdy członek Izby, wpisany na listę doradców podatkowych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym może uzyskać legitymację. Jej wystawcą jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, zgodnie z § 4 ust. 1 Statutu.

Sprawę wystawiania  legitymacji reguluje obecnie uchwała nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r.


Legitymacja jest wydawana na wniosek doradcy podatkowego, który może z niej korzystać bezterminowo, z tym zastrzeżeniem, że może to się odbywać od chwili jej uzyskania do czasu utraty tytułu „doradcy podatkowego”. Legitymacje wystawiane przez KIDP posiadają wbudowany mikroprocesor kryptograficzny, który może stanowić bezpieczny nośnik certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych.
 

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x