x x
x x

Uchwała nr 54/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 54/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych¹, § 19 otrzymuje brzmienie:

㤠19
1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada przed upływem terminu, o którym mowa w § 18:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,
4) na wniosek Ministra,
- nie wcześniej niż 30 dnia i nie później niż wciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, o ile nie koliduje to z terminem Zjazdu, o którym mowa w § 18.
2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.
3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany.
4. Nadzwyczajny Zjazd zwołany w celu uzupełnienia składu organów Izby oraz zmian w przepisach wewnątrzkorporacyjnych zawieszonych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych może obradować w formie elektronicznej.
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 uchwała o zwołaniu Zjazdu musi być podjęta większością 2/3 głosów aktualnego składu Rady.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


¹tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x