x x
x x

Uchwała nr 49/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 49/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych¹, § 11 otrzymuje brzmienie:
 
㤠11
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Kadencja organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, jest równa kadencji Rady.
3. Członek Izby nie może sprawować funkcji w każdym z organów Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-3 ustawy dłużej niż dwie kolejne kadencje.
4. Mandat członka organu Izby wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) skreślenia z listy doradców podatkowych,
2) rezygnacji z pełnienia funkcji - z dniem doręczenia oświadczenia o rezygnacji właściwemu organowi,
3) na skutek śmierci członka Izby,
4) pozbawienia wolności prawomocnym orzeczeniem sądowym,
5) utraty praw obywatelskich,
6) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 64 ust. 2 pkt 3-4 ustawy – z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


¹tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x