x x
x x

Uchwała nr 48/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 48/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych¹, w § 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, przy czym bierne prawo wyborcze nie przysługuje doradcom podatkowym:
- wobec których orzeczono karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy - do czasu zatarcia kary,
- kandydującym do organu Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy w kadencji następującej bezpośrednio po kadencji, w której pełnili funkcję w Prezydium Rady lub byli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Izby,
z zastrzeżeniem § 8 pkt 4a.”.

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a. kandydowania do organów Izby wybieranych przez Zjazd spośród delegatów, z wyłączeniem funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


¹tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x