x x
x x

Uchwała nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 37/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 13 stycznia 2018 r.

w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznaje się, że informatyzacja Krajowej Izby Doradców Podatkowych (zwanej dalej Izbą) stanowi jedno z priorytetowych zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

§ 2

1. Zobowiązuje się Krajową Radę Doradców Podatkowych do powołania Komisji Informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych (zwaną dalej: Komisją).
2. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 1 powyżej należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez:
- integrację, unifikację systemów informatycznych,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych;
b) rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby;
c) rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego;
d) podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby.

§ 3

1. Komisja oprócz realizacji zadań, o których mowa w § 1 uchwały zapewni również stałą weryfikację istniejących rozwiązań oraz możliwości optymalizacyjnych w tym zakresie.
2. Komisja zobowiązana jest do przekazywania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych corocznego sprawozdania z wyników weryfikacji, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x