x x
x x

Uchwała nr 31/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

Uchwała nr 31/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 13 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1

W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się art. 11j w następującym brzmieniu:

„Art. 11j
1. Wymaganą minimalną liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do doradców podatkowych:
a) korzystających z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, zmniejsza się proporcjonalnie o okres urlopu w danym cyklu szkoleniowym, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;
b) niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, zmniejsza się proporcjonalnie o okres choroby w danym cyklu szkoleniowym, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić doradcę podatkowego z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszyć jego wymiar.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarium

lipiec 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x