Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Kontakt

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa
NIP: 526-26-10-268  REGON: 017495050
 
Sekretariat Biura KIDP - Kancelaria
(informacja o numerach telefonów)
tel 22 578 50 00

Dział Prawny Biura KIDP
tel 22 578 50 20
kierownik Działu: - tel. 22 578 50 25
z-ca kierownika Działu: -

Dział Rozliczeń i Windykacji Należności
kontakt telefoniczny w dni robocze od 12.00-15.00
w pozostałych godzinach kontakt mailowy
pod adresem skladki@kidp.pl
tel 22 578 50 00
 
Dział Księgowości Kadr i Płac Biura KIDP
tel 22 578 50 00

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
Sekretarz RD KIDP - tel 22 578 50 22

Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
i Sądu Dyscyplinarnego KIDP
Sekretarz WSD i SD - tel 22 578 50 61
 
 
Techniczna obsługa serwisu www.krdp.pl
admin@kidp.pl
 
Merytoryczna obsługa serwisu www.krdp.pl
biuro@kidp.pl

Czytaj również