x x
x x

Aktualności

Pierwsze w historii wspólne posiedzenie Prezydiów KDP ČR i KRDP w Pradze. Szczegóły


Krajowa Rada Doradców Podatkowych na spotkaniu Europejskiej Konfederacji Podatkowej, 18-20 września 2013 r., St. Petersburg.  SzczegółyModel Karty Podatnika promuje słuszne opodatkowanie na całym świecie
Trzy organizacje zawodowe reprezentujące ponad pół miliona doradców podatkowych na świecie opracowały Model Karty Podatnika, dotyczący jego praw i obowiązków, który w zamierzeniu ma posłużyć jako wzór zawartości dobrego systemu podatkowego.
Nadrzędnym celem Karty jest dostarczenie modelu, który zaadaptowany i stosowany w poszczególnych państwach, będzie stanowić podstawę prawną równoważącą obowiązki podatników wobec państwa z ich prawami. SzczegółyMiędzynarodowa konferencja 7 czerwca 2013 r. w Brnie z udziałem przedstawiciela KRDP. SzczegółyMiędzynarodowa konferencja w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Pradze
z udziałem przedstawicieli KRDP. SzczegółyDoradztwo podatkowe w Europie - najnowsza publikacja CFE i IBFD. SzczegółyForum CFE 2013 z udziałem Przewodniczącego KRDP, Bruksela, 21 marca 2013 r. SzczegółyRozmowa z J. Nekovarem - Przewodniczącym Rady CFE. SzczegółyWalne Zgromadzenie CFE i posiedzenia Komitetów CFE. Szczegóły


Publikujemy European Tax Report grudzień 2011


European Tax Report - listopad 2011
European Tax Report - grudzień 2011
Publikujemy European Tax Report listopad 2011

European Tax Report - październik 2011
Publikujemy European Tax Report październik 2011


Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego CFE na Malcie, 29 września - 1 października 2011 r.


Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja poświęcona przygotowaniu doradców podatkowych zorganizowana przez Izbę Doradców Podatkowych Rosji przy współudziale Akademii Podatkowej Republiki Czeskiej 12-13 października 2011 r. w Teplicach
Relacja
Podziękowania od Rosyjskiej Izby Doradców Podatkowych
European Tax Report - sierpień/wrzesień 2011
Publikujemy European Tax Report sierpień/wrzesień 2011


Konferencja Polsko – Czeska w Ostrawie, 5 września 2011 r.
Relacja
Podziękowania od Czeskiej Izby Doradców Podatkowych


III Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic", 9-10 września 2011 r.
Relacja
Podziękowania od samorządu doradców podatkowych z Ukrainy
Podziękowania od samorządu doradców podatkowych z Rosji
Podziękowania od samorządu doradców podatkowych z Rosji


Statut CFE po polsku
Publikujemy polskie tłumaczenie statutu CFE, który został podpisany na posiedzeniu CFE w Brukseli w dniu 8 kwietnia 2011 r.
Statut CFE (tłumaczenie na j.polski)


European Tax Report - lipiec 2011
Publikujemy European Tax Report za lipiec 2011.


Utworzenie CFE, jako międzynarodowej organizacji non-profit (INPO)
Na mocy dekretu królewskiego z dnia 20 maja 2011, CFE została utworzona „nowa” CFE, jako międzynarodowa organizacja non-profit na mocy prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Sekretariat Generalny CFE pozostaje w Berlinie. Na Walnym Zgromadzeniu z dnia 8 kwietnia 2011, wszystkie z 30 organizacji członkowskich CFE wzięło udział w ceremonii inauguracyjnej. CFE powstała pierwotnie w 1959 roku przez organizacje zawodowe doradców podatkowych z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch i Holandii.
Kopie dokumentów podpisanych 8 kwietnia 2011 r. oraz dekret królewski z 20 maja 2011 r.


European Tax Report - czerwiec 2011
Publikujemy European Tax Report za czerwiec 2011.


Zgromadzenie Ogólne CFE na Malcie, 29 września - 1 października 2011 r.
Uchwałą nr 290/2011, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym CFE, które odbędzie się w dniach 29 września 2011 - 1 października 2011 r. na Malcie. Zaproszenie i program
Relacja


European Tax Report - maj 2011
Publikujemy European Tax Report za maj 2011.


Niemiecki Kongres Doradców Podatkowych 2011 w Monachium, 16-17 maja 2011 r.
Uchwałą nr 211/2011 Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała do udziału w Niemieckim Kongresie Doradców Podatkowych 2011 w dniach 16-17 maja 2011 r. w Monachium Pana Piotra Passowicza – Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Pana Mariusza Genderę – Przewodniczącego Zarządu Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Pana Piotra Szajkowskiego – Członka Zarządu Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Relacja
 

Podpisano akt założycielski nowej CFE
8 kwietnia 2011 roku w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Założycielskie nowego The Confédération Fiscale Européenne (CFE). Punktem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie aktu założycielskiego zgodnie z którym CFE stało się międzynarodową organizacją non profit z siedzibą w Brukseli. Czytaj więcejEuropean Tax Report - kwiecień 2011
Publikujemy European Tax Report za kwiecień 2011.Spotkanie z zarządem Meklemburskiej Izby Doradców Podatkowych w Rostocku, 12 kwietnia 2011 r.
Uchwałą nr 210/2011 Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała do udziału w spotkaniu z zarządem Meklemburskiej Izby Doradców Podatkowych w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Rostocku Panią Beatę Norsesowicz – Przewodniczącą Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Panią Katarzynę Mateuszczyk – Wiceprzewodniczącą Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Walne Zgromadzenie Confédération Fiscale Européenne w Brukseli, 8 kwietnia 2011 r.
Uchwałą nr 117/2011 Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała do udziału w Walnym Zgromadzeniu Confédération Fiscale Européenne 8 kwietnia 2011 r. w Brukseli Pana Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Panią Hannę Filipczyk – Wiceprzewodniczącą Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 

Tydzień podatkowy w Rosji zorganizowany przez Izbę Doradców Podatkowych Rosji, 15-16 kwietnia 2011 r.
Uchwałą nr 13/2011, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała do udziału w IV międzynarodowym sympozjum poświęconym aktualnym problemom polityki podatkowej w dniu 14 kwietnia 2011 r. oraz w VII międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Prawo podatkowe w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r." w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. Pana Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana dr Jacka Andrzeja Zielińskiego – Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 

European Tax Report - marzec 2011
Publikujemy European Tax Report za marzec 2011.European Tax Report - luty 2011
Publikujemy European Tax Report za luty 2011.
 

European Tax Report - grudzień 2010 - styczeń 2011


Konferencja CFE w Düsseldorfie, 1 grudnia 2010 r. w Düsseldorfie
Uchwałą nr 522/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Panią Hannę Filipczyk – Wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, na organizowaną przez CFE konferencję w dniu 1 grudnia 2010 r. w Düsseldorfie.
 

CFE - spotkanie grupy roboczej w zakresie podatku VAT w Brukseli, 22 października 2010 r.
Uchwałą nr 522/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, na organizowane przez CFE spotkanie grupy roboczej w zakresie podatku VAT w dniu 22 października 2010 r. w Brukseli.
 

Spotkanie organizowane przez Słowacką Izbę Doradców Podatkowych spotkanie w Krakovanach, 17-18 października 2010 r.
Uchwałą nr 522/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana dr Jacka Andrzeja Zielińskiego – Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, na organizowane przez Słowacką Izbę Doradców Podatkowych spotkaniew dniach 17-18 października 2010 r. w Krakovanach. Relacja
 

Posiedzenie CFE w Pradze, 23-25 września 2010 r.
Uchwałą nr 265/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Pana dr Jacka Zielińskiego – Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Panią Ewę Grzejszczyk – Członka Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej KRDP do udziału w posiedzeniu CFE, organizowanego w dniach 23-25 września 2010 r. w Pradze. Relacja
 

Kongres Czeskiej Izby Doradców Podatkowych w Brnie, 27-28 kwietnia 2010 r.
Uchwałą nr 127/2010 i nr 131/2010 i , Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana Leszka Sroczyńskiego – Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana dr Jacka Zielińskiego – Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych na Kongres Czeskiej Izby Doradców Podatkowych, organizowany w dniach 27-28 kwietnia 2010 r. w Brnie. Relacja
 

Kongres Niemieckiej Izby Doradców Podatkowych 2010 w Berlinie, 3-4 maja 2010 r.
Uchwałą nr 128/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana Piotra Passowicza – Członka Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Jana Badowskiego - Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP II kadencji, na Kongres Niemieckiej Izby Doradców podatkowych, organizowany w dniach 3-4 maja br. w Berlinie. Relacja
 

Doroczne Forum CFE organizowanego w Brukseli, 15 kwietnia 2010 r.
Uchwałą nr 126/2010, Krajowa Rada Doradców Podatkowych delegowała Pana Tomasza Michalika – Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Panią Ewę Grzejszczyk – Członka Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Pana Romana Namysłowskiego – Przewodniczącego Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, na doroczne Forum CFE organizowane przez CFE w dniu 15 kwietnia 2010 r. w Brukseli.

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x