x x
x x

Komisja Współpracy Międzynarodowej

Komisja Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych


Plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.
 
  1. Nawiązanie oraz rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską/innymi organami Wspólnot Europejskich.
  2. Wzajemna wymiana doświadczeń i dorobku w zakresie propagowania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności wśród przedsiębiorców z obszaru działania każdej ze Stron, oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji doradztwa podatkowego na terenie działania obu Stron.
  3. Wspólpraca przy realizacji projektów o charakterze:
    a) przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleń i kursów,
    b) konferencji, seminariów i innych wydarzeń wspierających działania, o których mowa w pkt 2.
Uchwała nr 292/2011 KRDP z dnia 6 września 2011 r. w sprawie składu osobowego Komisji KRDP.
 
Uchwała nr 7/2011 KRDP z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej.
 
Uchwała nr 275/2010 KRDP z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 30/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Współpracy Międzynarodowej: Karolina Nykiel tel. 022 578 50 62 fax 022 578 50 09

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x