x x
x x

Uchwała z dnia 2014-09-09 numer 321/2014

Uchwała nr 321/2014
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich Krajowej Rady Doradców Podatkowych    Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6) Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się w zw. z § 6 ust. 3 lit. a) uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

    Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich KRDP (dalej: „Zespół”), w skład którego wchodzi po dwóch członków:
1) Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP,
2) Komisji Finansowej KRDP,
wyznaczonych przez Przewodniczącego każdej ze wskazanych komisji KRDP.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie wniosków doradców podatkowych złożonych na podstawie § 6 ust. 3 lit. a) uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, oraz przekazywanie rekomendacji Zespołu w tych sprawach do Przewodniczącego Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP.
2. Przewodniczący Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP lub upoważniony przez Niego członek Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP, przedkłada rekomendacje Zespołu, o którym mowa w ust. 1, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, celem podjęcia uchwały w sprawie.

§ 3.

Finansowanie Zespołu odbywać się będzie:
1) w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 pkt 1) - z planu przychodów i wydatków Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP;
2) w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 pkt 2) - z planu przychodów i wydatków Komisji Finansowej KRDP.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarium

lipiec 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x