x x
x x

Rzecznik Dyscyplinarny, V Kadencja

Skład Rzeczników
x
Witold Franc
02850
RZECZNIK DYSCYPLINARNY KIDP
region: Śląski
x
Zbigniew Bogdan Adamiak
00148
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Łódzki
x
Włodzimierz Adamski
08891
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podlaski
x
Józef Borowski
02184
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Warmińsko-Mazurski
x
Zbigniew Chudzicki
08638
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Wielkopolski
x
Sławomir Piotr Dymek
00133
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Katarzyna Feldo
10121
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Agnieszka Ewa Kniaziewicz
10917
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Zachodniopomorski
x
Grzegorz Kutniewski
11383
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Pomorski
x
Katarzyna Marzec
05790
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Anna Masternak
04060
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Opolski
x
Krzysztof Mickiewicz
00187
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Małgorzata Nowak
07154
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Wiesław Władysław Ostręga
10953
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Agata Karolina Paul
12149
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Lubelski
x
Urszula Radniecka
04777
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Wielkopolski
x
Hanna Ewa Rychlik
01901
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Kujawsko-Pomorski
x
Jacek Sklepowicz
09893
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Marlena Szajer
01308
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podkarpacki
x
Waldemar Jan Szewc
04672
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Wiesław Sztaba
02079
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Danuta Święcicka
04607
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Lubuski
Informacje o komisji

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej określonych w uchwałach 750/2010 oraz 1/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 
1. Zadania ustawowe – rozdział 9, odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 64 – 80) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. 2011 r. nr 34, poz. 173),
2. Zadania statutowe - § 41 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych  - treść ujednolicona stanowiskiem KRDP z dnia 8 czerwca 2010 r.
 
Rzecznik Dyscyplinarny (lub jeden z jego zastępców) jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Rzecznik Dyscyplinarny organizuje szkolenia dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego

Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 
Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego

Kalendarium

grudzień 2018
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x