x x
x x

Szczegóły oferty

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (Wydział Wstępnej Analizy Wniosków) poszukuje radcy prawnego z uprawnieniami doradcy podatkowego

Wymagania:
1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
2. uprawnienia radcy prawnego,
3. uprawnienia doradcy podatkowego,
4. posiadanie dużej wiedzy z zakresu prawa podatkowego,
5. umiejętność analizy akt postępowania,
6. umiejętność sporządzania pism procesowych na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym,
7. umiejętność prezentowania się przed sądami administracyjnymi,
8. wykształcenie wyższe prawnicze,
9. umiejętność analitycznego myślenia,
10. zrozumienie problemów przedsiębiorców oraz łatwe poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
11. mile widziana jest znajomość prawniczego języka angielskiego,
12. lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
13. wysoka kultura osobista,
14. umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

Zakres obowiązków:
1. wstępna analiza wniosków jakie wpływają do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
2. praca z aktami sprawy celem ustalenia istotnych dla spawy faktów i dowodów,
3. podejmowanie decyzji, czy sprawa nadaje się do interwencji,
4. sporządzenie różnego rodzaju pism i opinii,
5. występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
6. prowadzenie i uczestniczenie w mediacjach na rzecz przedsiębiorców,
7. raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań w danej sprawie,
8. terminowe załatwiane spraw,
9. odpowiedzialność za powierzone do prowadzenia sprawy.

Oferujemy:
1. stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym,
2. ciekawą pracę pełną wyzwań,
3. wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
4. możliwość wieloletniej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Miejscem pracy jest Kraków.

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej), na adres: rekrutacja@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny - Kraków”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Kandydat musi liczyć się z koniecznością przybycia na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy na własny koszt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Adres:

Kraków

221237070

rekrutacja@rzecznikmsp.gov.pl


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x