Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
Katowice 40-950
Śląskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Telefon: (32) 258 10 45
Fax: (32) 258 06 99
E-mail: slaski@kidp.pl
WWW: http://www.slaski.kidp.pl/
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Jan Pytel (Przewodniczący)
Marzena Ćwioro(Zastępca Przewodniczącego)
Piotr Maciejewski (Zastępca Przewodniczącego)
Iwona Wojsław (Zastępca Przewodniczącego)
Barbara Rajchman (Sekretarz)
Michał Franc (Skarbnik)
Hanna Kozub-Głownia (Członek Zarządu)
Wanda Nowak (Członek Zarządu)
Jacek Zawadka (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Dariusz Bam
Zbigniew Błaszczyk
Wiesław Dobrowolski
Wiesława Dyszy
Olga Garbaciak
Agata Howaniec
Edyta Klimek
Zdzisława Koziara
Teresa Krężel
Anna Rajwa
Zbigniew Szmyt