Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 305
Białystok 15-888
Podlaskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Telefon: (85) 745 19 10
Fax: (85) 745 19 11
E-mail: podlaski@kidp.pl
WWW: http://podlaski.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Artur Kamieniecki (Przewodniczący)
Izabella Trochimczuk(Zastępca Przewodniczącego)
Mieczysław Trzeszczkowski (Zastępca Przewodniczącego)
Dariusz Grabowski (Sekretarz)
Marek Lebensztejn (Skarbnik)
Eugenia Borowik (Członek Zarządu)
Jadwiga Pogońska (Członek Zarządu)
Bogdan Cichocki (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Krzysztof Dudenko
Bohdan Oleszko
Barbara Olszyńska
Tomasz Zdanowicz