Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 3 p.313
Rzeszów 35- 064
Podkarpackie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
Telefon: (17) 850 21 92
Fax: (17) 850 21 92
E-mail: podkarpacki@kidp.pl
WWW: http://podkarpacki.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Marcin Rymaszewski (Przewodniczący)
Maria Mazur-Szczepańska(Zastępca Przewodniczącego)
Andrzej Świderek (Zastępca Przewodniczącego)
Iwona Mazur (Sekretarz)
Ewa Grygierczyk (Skarbnik)
Joanna Wojturska-Machowska (Członek Zarządu)
Patryk Kozioł (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Stanisław Celek
Henryk Hap
Małgorzata Kryńska
Marta Lisak
Bożena Pacek