Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 20 a
Warszawa 03-731
Mazowieckie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Telefon: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Fax: (22) 818 21 35
E-mail: mazowiecki@kidp.pl
WWW: http://mazowiecki.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Paweł Trojanek (Przewodniczący)
Andrzej Kapczuk(Zastępca Przewodniczącego)
Hanna Szarpak (Zastępca Przewodniczącego)
Jan Wasilewski (Sekretarz)
Krzysztof Kluczek (Skarbnik)
Zbigniew Chojnacki (Członek Zarządu)
Robert Jurkiewicz (Członek Zarządu)
Maja Rezanko-Zielińska (Członek Zarządu)
Beata Świątkowska-Gołąbek (Członek Zarządu)
Agnieszka Zasikowska (Członek Zarządu)
Iwona Żurawlow-Pawlikowska (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Andrzej Chojnacki
Marcin Jamroży
Elżbieta Kasprowicz-Orlik
Marek Kluz
Łukasz Kosonowski
Jacek Matarewicz
Danuta Mochol-Gumowska
Andrzej Nikończyk
Andrzej Paprota
Jacek Pawlik
Andrzej Szowa