x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019 r. nowelizacji ustawy o Vat oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE"
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 41 / 60
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-07-01
Data zakończenia: 2019-07-01
Organizotor:  Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP

serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na szkolenie

w dniu 01 lipca 2019r ( poniedziałek)

w Hotelu „Podlasie” przy ul. 42 Pułku Piechoty 6 w Białymstoku

 

Wykładowca: Krzysztof Woźniak Doradca Podatkowy

Temat szkolenia: ”Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019 r. nowelizacji ustawy o Vat oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE"

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Nowelizacja ustawy w sprawie obowiązku stosowania podzielonej płatności – split payment

a)      Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dostaw i usług krajowych

b)     Lista towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością

c)      Warunki obowiązkowego stosowania podzielonej płatności

d)     Sankcje podatkowe za niewypełnianie obowiązku w zakresie split payment 

2.      Nowelizacja ustawy o VAT (także PIT, CIT) oraz Ordynacji podatkowej

a)      Rozszerzenie internetowego rejestru danych podatników podatku VAT (w tym numery kont)

b)     Wymóg zapłaty należności za nabyte towary i usługi na konto zarejestrowane w U.S.

c)      Solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy – nowe przesłanki 

3.      Projektowana nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5%

a)      Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN

b)     Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej

c)      Nowe załączniki do ustawy określające zakres :

- towarów objętych obniżonymi stawkami VAT

- towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem

- towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywców 

4.      Projektowana nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K

a)      Ewidencja dotycząca podatku – zakres, terminy przesłania do organu, korekty

b)     Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości

c)      Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów

5.      Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz TSUE dotyczące zagadnień :

a)      Nieodpłatnego przekazania towarów i świadczenia usług

b)     Powstania momentu obowiązku podatkowego

c)      Podstawy opodatkowania,  w tym przeliczania wartości w walucie obcej

d)     Wadliwości faktur otrzymanych przez podatnika i skutków dla odliczenia podatku naliczonego, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT metodą „reverse chargé”

e)     Odliczania kwot podatku naliczonego od usług cateringowych, gastronomicznych, wydatków związanych z pojazdami, świadczeń pracowniczych

f)       Korekty odliczeń podatku naliczonego związanych ze zmianą przeznaczenia zakupu

g)      Zachowania należytej staranności w zakresie weryfikacji dostawców towarów i usług


W programie przewidziano w godzinach:

09.00 -  09.30     rejestracja uczestników szkolenia

09.30 -  09.40     wystąpienie firmy PRUDENTIAL oferującej ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowo - ochronnym 

09.40 - 11.00      wykład z tematu: ”Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019 r. nowelizacji ustawy o Vat oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE" przeprowadzi Pan Krzysztof  Woźniak Doradca Podatkowy.

11.15 - 12.45      część II wykładu

12.45 - 13.15      obiad

13.15 -                 część III wykładu

W przerwach oraz w czasie rejestracji możliwość korzystania z bufetu kawowego.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

190 zł brutto – dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich oraz dla doradcy podatkowego, który zalega przez okres krótszy niż 3 miesiące.
300 zł brutto – dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 miesięcy oraz osób nie będących doradcami podatkowymi.
 

KONTO BANKOWE: mBank 59 1140 1124 0000 4004 3000 1021
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 3/310

Proszę dopisać: imię i nazwisko; nr wpisu oraz:" Szkolenie 01.07.2019r.- Białystok"

Punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych (podstawa prawna: Uchwała nr 750/2010 KRDP z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmian zasad etyki doradców podatkowych):

  •  Doradca podatkowy za udział w szkoleniu uzyska 6 punktów kwalifikacyjnych

 

Wiesław Dąbrowski
Przewodniczący Podlaskiego Oddziału KIDP

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Kategorie szkoleń

Kalendarium

listopad 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x