x x
x x

Komisja do spraw zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym

Skład Komisji
x
prof. dr hab. Adam Mariański
11500
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
region: Łódzki
x
Rafał Mikołajewski
11534
WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI
region: Kujawsko-Pomorski
x
Mateusz Stańczyk
11653
WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI
region: Mazowiecki
x
Andrzej Tomasz Bator
10845
region: Świętokrzyski
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
dr Mariusz Cieśla
03490
region: Śląski
x
Mariusz Jelonek
06338
region: Małopolski
x
Stanisław Kutniewski
06294
region: Pomorski
x
Andrzej Marczak
02222
region: Mazowiecki
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
x
Tomasz Rolewicz
10440
region: Mazowiecki
x
Zbigniew Maciej Szymik
08239
region: Śląski
x
Joanna Katarzyna Świerzyńska
10781
region: Mazowiecki
x
Krystyna Józefa Ziółkowska
01114
region: Zachodniopomorski
Informacje o komisji
Zadania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym:

Opracowanie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym poprzez przygotowanie własnego projektu zmian w ustawie o doradztwie podatkowym w następujących obszarach:
a) rozszerzenie uprawnień doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie:
- realizacji przez podatników obowiązków podatkowych,
- spraw karnych skarbowych,
- ubezpieczeń społecznych,
- postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
b) doprecyzowanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz rozszerzenia katalogu kar;
c) wprowadzenie aplikacji zawodowej;
d) zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną.Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP :

Rafał Sadowski - e-mail rafal.sadowski@kidp.pl tel. 22 578 50 24

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x