x x
x x

Komisja do spraw ochrony tajemnicy zawodowej

Skład Komisji
x
Andrzej Marczak
02222
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
region: Mazowiecki
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
Mariusz Jelonek
06338
region: Małopolski
x
prof. dr hab. Adam Mariański
11500
region: Łódzki
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
Tomasz Rolewicz
10440
region: Mazowiecki
x
Zbigniew Maciej Szymik
08239
region: Śląski
x
Joanna Katarzyna Świerzyńska
10781
region: Mazowiecki
Informacje o komisji
Zadania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej:

1) weryfikacja przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej jako fundamentalnej zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istoty instytucji zawodu zaufania publicznego,
2) przeciwdziałanie próbom osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych czy rozszerzenia wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, co oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa,
3) podejmowanie innych czynności mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP

Karolina Żebrowska - e-mail: karolina.zebrowska@kidp.pl tel. 22 578 50 61

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x