x x
x x

Komisji Współpracy z Regionami

Skład Komisji
x
Krystyna Józefa Ziółkowska
01114
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
region: Zachodniopomorski
x
Jacek Bajson
02223
region: Mazowiecki
x
Krzysztof Buczek
05144
region: Podkarpacki
x
Marcin Tomasz Cichocki
11584
region: Warmińsko-Mazurski
x
Iga Huk
05221
region: Dolnośląski
x
dr Anna Leszczyńska
02492
region: Łódzki
x
Rafał Mikołajewski
11534
region: Kujawsko-Pomorski
x
Jolanta Nikolaj
01931
region: Śląski
x
Zbigniew Maciej Szymik
08239
region: Śląski
x
Ewa Szypowicz
02774
region: Wielkopolski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Współpracy z Regionami KRDP:

1. Opracowanie propozycji działań zmierzających do ponadregionalnej integracji środowiska doradców podatkowych,
2. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
3. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystywaniem nowoczesnych form kształcenia,
4. Opracowywanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń,
6. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych komisji.

Regulamin działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Współpracy z Regionami KRDP
Magdalena Rożko - e-mail: magdalena.rozko@kidp.pl

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x