x x
x x

Komisja Rozwoju i Promocji Zawodu

Skład Komisji
x
Joanna Katarzyna Świerzyńska
10781
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
region: Mazowiecki
x
Andrzej Tomasz Bator
10845
region: Świętokrzyski
x
Andrzej Ladziński
10051
region: Mazowiecki
x
Andrzej Marczak
02222
region: Mazowiecki
x
prof. dr hab. Adam Mariański
11500
region: Łódzki
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
Piotr Przybyła
06697
region: Podkarpacki
x
Mieczysław Sałatyński
07549
region: Opolski
x
Mateusz Stańczyk
11653
region: Mazowiecki
x
Zbigniew Maciej Szymik
08239
region: Śląski
x
Ewa Szypowicz
02774
region: Wielkopolski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu:
  1. Proponowanie strategii obejmującej propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie
  2. Proponowanie działań mających na celu wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.
  3. Proponowanie działań mających na celu popularyzację najnowszych osiągnięć wiedzy dla potrzeb wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
  4.Współpraca z regionami w zakresie promocji zawodu, działalności informacyjnej i szkoleniowej.
  5. Proponowanie działań mających na celu upowszechnienie nowoczesnych produktów, informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.

  Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP:

   Monika Okoń - e-mail: monika.okon@kidp.pl tel. (22) 578 50 50,

       Kontakt

   tel.: (22 578-50-00)
   KIDP (centrala)

   ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
   02-362 Warszawa
   e-mail: biuro@kidp.pl

   tel.: (22) 578-50-00,01,02
   fax: (22) 578-50-09

   x x x
   x