x x
x x

Komisja Finansowa

Skład Komisji
x
dr Anna Leszczyńska
02492
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
region: Łódzki
x
Danuta Bącler
02423
region: Dolnośląski
x
dr Mariusz Cieśla
03490
region: Śląski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Ewa Maria Jakubczyk
02745
region: Pomorski
x
Michał Laskowski
11626
region: Podlaski
x
Iwona Katarzyna Nowaczyk
07905
region: Zachodniopomorski
x
dr Katarzyna Pawłowska
11638
region: Wielkopolski
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
x
Ewa Stolarczyk
11051
region: Warmińsko-Mazurski
x
Tomasz Jacek Ziółkowski
00625
region: Lubuski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Finansowej KRDP:

1. Opiniowanie i przedstawienie Radzie stanowisk Komisji w sprawie przekazywanych przez inne komisje projektów uchwał wywołujących istotne skutki finansowe,
2. Rekomendowanie Radzie projektów planów przychodów i wydatków Izby,
3. Stała współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną KIDP.


Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Finansową:

Anna Ositek - e-mail: anna.ositek@kidp.pl tel. 22 578 50 34

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x