x x
x x

Komisja Prawna, Współpracy z Organami Państwa

Skład Komisji
x
Andrzej Ladziński
10051
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
region: Mazowiecki
x
Andrzej Tomasz Bator
10845
region: Świętokrzyski
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
Krzysztof Buczek
05144
region: Podkarpacki
x
Mariusz Jelonek
06338
region: Małopolski
x
Bartosz Kubista
12474
region: Śląski
x
Stanisław Kutniewski
06294
region: Pomorski
x
prof. dr hab. Adam Mariański
11500
region: Łódzki
x
Rafał Mikołajewski
11534
region: Kujawsko-Pomorski
x
Tomasz Rolewicz
10440
region: Mazowiecki
x
Mateusz Stańczyk
11653
region: Mazowiecki
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Joanna Katarzyna Świerzyńska
10781
region: Mazowiecki
Informacje o komisji
Zadania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

1. Sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego.
2. Wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także wadliwości w ich stosowaniu.
3. Udział przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w tym udział w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.
4. Przygotowywanie propozycji zmian przepisów o doradztwie podatkowym.
5. Rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w pkt 1) i 2).
6. Wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
7. Dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych.
8. Weryfikacja uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu.

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Prawną i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

Dominika Sułecka - e-mial: dominika.sulecka@kidp.pl tel. 22 578 50 21


Inne informacje

Kalendarium

marzec 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x