x x
x x

Rada Funduszu Restrukturyzacyjnego

x
Jan Pytel
01675
PRZEWODNICZĄCY
region: Śląski
x
Wiesław Dąbrowski
01051
WICEPRZEWODNICZĄCY
region: Podlaski
x
Mariusz Gendera
00916
WICEPRZEWODNICZĄCY
region: Lubuski
x
Iwona Katarzyna Nowaczyk
07905
SEKRETARZ
region: Zachodniopomorski
x
Andrzej Tomasz Bator
10845
region: Świętokrzyski
x
Andrzej Franciszek Bazarnik
00243
region: Małopolski
x
Józef Borowski
02184
region: Warmińsko-Mazurski
x
Andrzej Buczkowski
06069
region: Wielkopolski
x
dr Mariusz Cieśla
03490
region: Śląski
x
Lech Feder
01913
region: Pomorski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Ewa Maria Jakubczyk
02745
region: Pomorski
x
Andrzej Mirosław Janikowski
06734
region: Małopolski
x
Artur Janikowski
01251
region: Zachodniopomorski
x
Tomasz Kaczyński
11008
region: Warmińsko-Mazurski
x
Teresa Kotwicka
04687
region: Dolnośląski
x
Wiesława Krawiec
04492
region: Łódzki
x
Marek Lebensztejn
00273
region: Podlaski
x
Ryszard Małkiewicz
04311
region: Warmińsko-Mazurski
x
Maria Mazur-Szczepańska
01149
region: Podkarpacki
x
Helena Miłkowska
00943
region: Kujawsko-Pomorski
x
Roman Mleczek
05343
region: Opolski
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
x
Krzysztof Bogusław Podsiadło
01518
region: Łódzki
x
Anna Powroźnik
02055
region: Małopolski
x
Piotr Przybyła
06697
region: Podkarpacki
x
Mariusz Słomiński
02853
region: Kujawsko-Pomorski
x
Ewa Szypowicz
02774
region: Wielkopolski
x
Beata Świątkowska-Gołąbek
01249
region: Mazowiecki
x
Bożena Zybura
02499
region: Lubelski
Informacje o komisji
Zadania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP:

1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP, które złożyły jednostki organizacyjne KIDP.
2. Na podstawie złożonego wniosku Rada Funduszu określa zasady postępowania restrukturyzacyjnego dla jednostki organizacyjnej KIDP. Rada Funduszu sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją postępowania restrukturyzacyjnego, realizowanego przez jednostkę organizacyjną KIDP.


Uchwały i stanowiska KRDP dotyczące Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP:

Uchwała nr 228/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 857/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Uchwała nr 149/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x