x x
x x

Komisja Współpracy z Regionami

Skład Komisji
x
Wiesław Dąbrowski
01051
PRZEWODNICZĄCY
region: Podlaski
x
Józef Borowski
02184
region: Warmińsko-Mazurski
x
Andrzej Buczkowski
06069
region: Wielkopolski
x
Lech Feder
01913
region: Pomorski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Lucyna Kadzikowska
07419
region: Zachodniopomorski
x
Wiesława Krawiec
04492
region: Łódzki
x
Iwona Katarzyna Nowaczyk
07905
region: Zachodniopomorski
x
Paweł Piotr Pec
05502
region: Wielkopolski
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
x
Piotr Przybyła
06697
region: Podkarpacki
x
Tomasz Jacek Ziółkowski
00625
region: Lubuski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Współpracy z Regionami KRDP:

1. Opracowanie propozycji działań zmierzających do ponadregionalnej integracji środowiska doradców podatkowych,
2. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
3. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystywaniem nowoczesnych form kształcenia,
4. Opracowywanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń,
6. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych komisji.

Regulamin działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Współpracy z Regionami KRDP

Justyna Seweryn - e-mail: justyna.seweryn@kidp.pl tel. 22 578 50 03

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x