x x
x x

Komisja Rozwoju i Promocji Zawodu

Skład Komisji
x
Krzysztof Janas
07257
PRZEWODNICZĄCY
region: Śląski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Lucyna Kadzikowska
07419
region: Zachodniopomorski
x
Elżbieta Konopka
02559
region: Opolski
x
Paweł Piotr Pec
05502
region: Wielkopolski
x
Piotr Przybyła
06697
region: Podkarpacki
x
Mariusz Słomiński
02853
region: Kujawsko-Pomorski
x
Magdalena Zasiewska
06755
region: Mazowiecki
x
Tomasz Jacek Ziółkowski
00625
region: Lubuski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu:
  1. Proponowanie strategii obejmującej propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie
  2. Proponowanie działań mających na celu wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.
  3. Proponowanie działań mających na celu popularyzację najnowszych osiągnięć wiedzy dla potrzeb wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
  4.Współpraca z regionami w zakresie promocji zawodu, działalności informacyjnej i szkoleniowej.
  5. Proponowanie działań mających na celu upowszechnienie nowoczesnych produktów, informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.

  Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP:

   Monika Okoń - e-mail: monika.okon@kidp.pl tel. (22) 578 50 50,

       Kontakt

   tel.: (22 578-50-00)
   KIDP (centrala)

   ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
   02-362 Warszawa
   e-mail: biuro@kidp.pl

   tel.: (22) 578-50-00,01,02
   fax: (22) 578-50-09

   x x x
   x