x x
x x

Komisja Finansowa

Skład rady
x
Iwona Katarzyna Nowaczyk
07905
PRZEWODNICZĄCA
region: Zachodniopomorski
x
Józef Borowski
02184
region: Warmińsko-Mazurski
x
Piotr Jan Brozowski
03637
region: Kujawsko-Pomorski
x
dr Mariusz Cieśla
03490
region: Śląski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
x
Paweł Piotr Pec
05502
region: Wielkopolski
x
Anna Powroźnik
02055
region: Małopolski
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
region: Podkarpacki
x
Tomasz Jacek Ziółkowski
00625
region: Lubuski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Finansowej KRDP:

1. Opiniowanie i przedstawienie Radzie stanowisk Komisji w sprawie przekazywanych przez inne komisje projektów uchwał wywołujących istotne skutki finansowe,
2. Rekomendowanie Radzie projektów planów przychodów i wydatków Izby,
3. Stała współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną KIDP.


Plan działania Komisji Finansowej KRDP na 2017 r.:

1. Weryfikacja i akceptacja sporządzanych przez jednostki organizacyjne KIDP cząstkowych planów przychodów i wydatków z uwzględnieniem możliwości finansowych Izby.
2. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP planów budżetu Izby.
3. Analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Izby w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu.
4. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP sprawozdań z wykonania rocznych planów przychodów i wydatków Izby.
5. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał i stanowisk dotyczących finansów Izby.
6. Wnioskowanie o zasięganie opinii zewnętrznych dotyczących problemów finansowych Izby.
7. Podejmowanie innych działań z zakresu właściwości Komisji zleconych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
8. Monitorowanie przebiegu windykacji składek członkowskich.
9. Podejmowanie Stanowisk Komisji regulujących zasady stosowania polityki rachunkowości.


Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Finansową:


Uchwały i stanowiska KRDP dotyczące Komisji Finansowej KRDP:

Uchwała nr 260/2017 KRDP z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Uchwała nr 259/2017 KRDP z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Uchwała nr 746/2016 KRDP z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP

Uchwała nr 3/2016 KRDP z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych


Uchwała nr 2/2016 KRDP z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Finansowej KRDP


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x