x x
x x

Komisja Współpracy Międzynarodowej

Skład rady
x
Mariusz Słomiński
02853
PRZEWODNICZĄCY
region: Kujawsko-Pomorski
x
dr Mariusz Cieśla
03490
region: Śląski
x
Ewa Grzejszczyk
09778
region: Mazowiecki
x
Lucyna Kadzikowska
07419
region: Zachodniopomorski
x
Dariusz Michał Malinowski
00076
region: Świętokrzyski
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
Magdalena Zasiewska
06755
region: Mazowiecki
x
dr Jacek Andrzej Zieliński
00411
region: Dolnośląski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP:

1. Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stosunków z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych.
2. Uczestnictwo w pracach i spotkaniach z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych.

Plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP na 2016 r.:

1. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską oraz innymi organami Wspólnot Europejskich we wszystkich dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania doradców podatkowych.
2. Wymiana informacji w zakresie propagowania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności wśród klientów, na temat świadczonych usług w danym kraju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji doradztwa podatkowego.
3. Współpraca przy realizacji projektów dotyczących:
a) przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleń i kursów,
b) konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń, w tym z zakresu rozwoju doradztwa podatkowego z ekspertami z różnych krajów.
4. Organizacja Walnego Zgromadzenia CFE w Warszawie w 2016 r.

  Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Współpracy Międzynarodowej KRDP:
  Ewa Mincberger - tel. 22 578 50 00, fax 22 578 50 09, e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl

  Uchwały i stanowiska KRDP dotyczące Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP:

  Uchwała nr 260/2017 KRDP z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

  Uchwała nr 259/2017 KRDP z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

  Uchwała nr 123/2017 KRDP z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 380/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

  Uchwała nr 116/2017 KRDP z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP

  Uchwała nr 887/2015 KRDP z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Międzynarodowej KRDP

  Inne informacje:
  Za granicą

  Na górę Strona główna Drukuj

  Kontakt

  tel.: (22 578-50-00)
  KIDP (centrala)

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
  02-362 Warszawa
  e-mail: biuro@kidp.pl

  tel.: (22) 578-50-00,01,02
  fax: (22) 578-50-09

  x x x
  x