x x
x x

Komisja Prawna, Współpracy z Organami Państwa

Skład Komisji
x
Mirosław Bochniak
10112
PRZEWODNICZĄCY
region: Lubelski
x
Lech Feder
01913
region: Pomorski
x
Ewa Grzejszczyk
09778
region: Mazowiecki
x
Tadeusz Krawiec
04493
region: Łódzki
x
Dariusz Michał Malinowski
00076
region: Świętokrzyski
x
Andrzej Marczak
02222
region: Mazowiecki
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
dr Roman Namysłowski
09863
region: Mazowiecki
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

1. Sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego.
2. Wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także wadliwości w ich stosowaniu.
3. Udział przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w tym udział w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.
4. Przygotowywanie propozycji zmian przepisów o doradztwie podatkowym.
5. Rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w pkt 1) i 2).
6. Wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
7. Dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych.
8. Weryfikacja uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu.


Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Prawną i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

Dominika Sułecka - e-mial: dominika.sulecka@kidp.pl tel. 22 578 50 21


Inne informacje

Kalendarium

maj 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x