Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Kalendarium KIDP (2017-07-21)
Ilość: 8
Rok:
widok:
Konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego
TRWA OD: 2017-07-03 DO 2017-07-28
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
TRWA OD: 2017-07-10 DO 2017-07-24
Konsultacje podatkowe w sprawie zmian
technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT.
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Konsultacje podatkowe w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT.
TRWA OD: 2017-07-12 DO 2017-08-07
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
TRWA OD: 2017-07-12 DO 2017-07-27
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paulina Hennig-Kloska)
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paulina Hennig-Kloska)
TRWA OD: 2017-07-17 DO 2017-07-31
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
TRWA OD: 2017-07-17 DO 2017-07-31
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)
TRWA OD: 2017-07-20 DO 2017-08-18
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
21 Lipca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
TRWA OD: 2017-07-21 DO 2017-08-04