Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Kalendarium KIDP (2017-06-04)
Ilość: 6
Rok:
widok:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
TRWA OD: 2017-05-18 DO 2017-06-09
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
TRWA OD: 2017-05-22 DO 2017-06-05
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
TRWA OD: 2017-05-26 DO 2017-06-09
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Stanisław Tyszka)
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Stanisław Tyszka)
TRWA OD: 2017-05-26 DO 2017-06-09
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
TRWA OD: 2017-05-26 DO 2017-06-09
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości
04 Czerwca 2017 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości
TRWA OD: 2017-05-29 DO 2017-06-09