Ubezpieczenia OC doradców

Elektroniczna obsługa wniosków OC! (nowy system)  (10.11.2005)

Uwaga! Dokumenty w formacie *.pdf, oznaczone ikonką acroicom.gif (934 bytes), wymagają zainstalowanego programu Acrobat Reader. Aby pobrać bezpłatną kopię w wersji polskiej (dla Windows) proszę kliknąć na ikonę obok ---->  Pobierz Acrobat Reader za darmo!
Żeby skopiować dokument na dysk należy kliknąć prawym klawiszem na ikonce lub linku dokumentu i z podręcznego menu wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...
Publikujemy Aneks i załącznik nr 4 do Umowy Generalnej oraz stanowisko Ubezpieczyciela HDI Gerling (data publik. 12.10.2007 .):
1 Aneks nr 2 do Umowy Generalnej z dn. 18. grudnia 2003 r. Rozmiar pliku: 47 KB
2 Załacznik nr 4 do Umowy Generalnej z dn. 18. grudnia 2003 r. Rozmiar pliku: 41 KB
3 Stanowisko ubezpieczyciela - HDI Gerling Rozmiar pliku: 339 KB
W związku z nowym systemem elektronicznej obsługi elektronicznych wniosków OC publikujemy nastepujące dokumenty:
1 Umowa Generalna - obowiązuje od dnia 01.01.2007 Rozmiar pliku: 131 KB
2 Zał. nr 1a wzór wniosku o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego Rozmiar pliku: 284 KB
3 Zał. nr 1 b wzór wniosku o ubezpieczenie OC uprawnionego podmiotu Rozmiar pliku: 273 KB
4 Zał. nr 2 a wzór polisy podstawowego lub dodatkowego ubezpieczenia OC Rozmiar pliku: 185 KB
5 Zał. nr 2 b wzór polisy do ubezpieczenia OC uzupełniającego Rozmiar pliku: 217 KB
6 Zał. nr 3 Szczegółowy opis postępowania związanego z likwidacją szkody z udziałem KIDP Rozmiar pliku: 100 KB
7 Zał. nr 4 Adresy oddziałów Gerling Polska i TUiR Warta Rozmiar pliku: 147 KB
8 Zał. nr 5 Oferta dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach oferowanych przez TUiR Warta Rozmiar pliku: 100 KB
9 Umowa o rezygnacji z regresu Rozmiar pliku: 54 KB
10 Omówienie podstawowych zmian wprowadzanych Aneksem do Umowy Generalnej (Gerling Polska S.A.) Rozmiar pliku: 413 KB
Komunikat Komisji ds. Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych (X. 2006) Kliknij
Umowa Generalna ubezpieczenia OC w pytaniach i odpowiedziach Kliknij
1 W jaki sposób można zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego do czasu wejścia w życie umowy generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r. Kliknij Rozmiar pliku: 243 KB
2 Pismo z TUiR Warta S.A. z dn. 13.01.2004 r. dotyczące ubezpieczenia OC w okresie przejściowym Kliknij Rozmiar pliku: 243 KB
3 Umowa Generalna w sprawie ubezpieczenia OC, zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a GERLING POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
3a Umowa Generalna Rozmiar pliku: 243 KB
3b Zał. nr 1a wzór wniosku o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego Rozmiar pliku: 284 KB
3c Zał. nr 1 b wzór wniosku o ubezpieczenie OC uprawnionego podmiotu Rozmiar pliku: 273 KB
3d Zał. nr 2 a wzór polisy podstawowego lub dodatkowego ubezpieczenia OC Rozmiar pliku: 185 KB
3e Zał. nr 2 b wzór polisy do ubezpieczenia OC uzupełniającego Rozmiar pliku: 217 KB
3f Zał. nr 3 Szczegółowy opis postępowania związanego z likwidacją szkody z udziałem KIDP Rozmiar pliku: 100 KB
3g Zał. nr 4 Adresy oddziałów Gerling Polska i TUiR Warta Rozmiar pliku: 147 KB
3h Zał. nr 5 Oferta dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach oferowanych przez TUiR Warta Rozmiar pliku: 100 KB
3i Zał. nr 6 Taryfa dla uprawnionych podmiotów Rozmiar pliku: 109 KB
4 Informacja w sprawie procedury zawierania umowy OC (16.02.2004)  Kliknij
5 Oficjalne pismo z TUiR WARTA, z dn. 20.02, w sprawie przedłużenia możliw9ości zawierania przez doradców podatkowych krótkoterminowych umów OC. Rozmiar pliku: 117 KB
6 Pismo z dn. 5 lutego 2004 r. nadesłane do Biura KIDP przez przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego GERLING, zawierające "informację na temat ubezpieczeń OC doradców podatkowych organizowanych z udziałem KIDP" Kliknij Rozmiar pliku: 109 KB
7 Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie obejmowania doradców podatkowych ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Generalnej z dnia 18.12.2003 r. Kliknij
8 Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 lutego 2004 r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC doradców podatkowych prowadzących księgi rachunkowe (rekomendowane przez Komisję do spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych) Kliknij
Uwaga! Dokumenty w formacie *.pdf, oznaczone ikonką acroicom.gif (934 bytes), wymagają zainstalowanego programu Acrobat Reader. Aby pobrać bezpłatną kopię w wersji polskiej (dla Windows) proszę kliknąć na ikonę obok ---->  Pobierz Acrobat Reader za darmo!
Żeby skopiować dokument na dysk należy kliknąć prawym klawiszem na ikonce lub linku dokumentu i z podręcznego menu wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...