Wydrukuj

Poprzednia uchwała Następna uchwała Zjazd Zjazdy


Uchwała nr 22/2007
Drugiego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 3 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych

 

§ 1

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 86 ze zm.) Drugi Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zmienia uchwałę nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasady etyki doradców podatkowych.

§2

W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasady etyki doradców podatkowych w art. 16 skreśla się ust. 4.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

Aleksander Stanek
Przewodniczący Zjazdu

Anna Mazur
Sekretarz Zjazdu