Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Krzysztof Wi¶niewski

nr wpisu: 11218
Data wpisu: 2009-07-30

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

ul. Pojezierska 90a
£ód¼

telefon: +48602324648
strona www: kws-tax.pl
e-mail: biuro @ kws-tax . pl

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z list± doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajow± Radź Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/9645
stan na dzień 2017-09-26