Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Leszek Bukowski

nr wpisu: 00467
Data wpisu: 1997-07-28

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

ul. Gromady Grudziąż 21/44
30-657 Kraków

Pozostałe miejsca doradztwa podatkowego:

30-350 Kraków ul. Zachodnia 5/9a

telefon: 608-683-672
strona www: e-biuro-bukowski.pl
e-mail: lbukowskikr @ bci . pl

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/3758
stan na dzień 2017-11-21