Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Jan Gawda

nr wpisu: 02350
Data wpisu: 1997-10-21

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

ul. Komorowskiego 3 (siedziba)
23-400 Biłgoraj

telefon: 84 68 68 984
e-mail: biurgaw @ onet . pl

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/2838
stan na dzień 2018-03-19