Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Marek G±szczyk

nr wpisu: 00830
Data wpisu: 1997-07-28

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

ul. Leszczyńskiego 4/1, 20-069
Lublin

e-mail: info @ agamasc . pl

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z list± doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajow± Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/2802
stan na dzień 2018-03-21