Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Bernadeta Grieger

nr wpisu: 07947
Data wpisu: 1998-12-16

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

ul. Batorego 48
Chorzów

e-mail: biuro-bg @ wp . pl

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/1640
stan na dzień 2018-05-22