Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Marcin Baj

nr wpisu: 12823
Data wpisu: 2016-04-22

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

00-132 Warszawa
Crido Taxand Sp. z o.o.,ul. Grzybowska 5a

e-mail: mbaj @ advicero . eu

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/12918
stan na dzień 2018-05-22