Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Aleksandra Baliga

nr wpisu: 12395
Data wpisu: 2015-07-06

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

30-701 Kraków
Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz sp. k. ul. Zabłocie 25/40

e-mail: aleksandrabaliga @ gmail . com<aleksandrabaliga @ gmail . com>

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/12702
stan na dzień 2018-03-19