Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Informacje o doradcy podatkowym
Doractwo podatkowe

Doradca podatkowy

Michał Kwiatkowski

nr wpisu: 12515
Data wpisu: 2015-01-27

Miejsce prowadzenia doradztwa podatkowego

nie wykonuje

telefon: 692446165
e-mail: michal_kwiatkowski @ interia . eu

Niniejszy wydruk zawiera informacje zgodne z listą doradców podatkowych, która na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/doradcy.php/doradca/12585
stan na dzień 2018-03-21