x x
x x

e-Biuletyn/1/2019, numer (1), 29.01.2019

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Prof. Adam Mariański o Ordynacji podatkowej w Programie 1 Polskiego Radia. Szczegóły

Wiceprzewodnicząca KRDP Anna Misiak w radiu RDC o zmianach w podatkach. Szczegóły

Andrzej Marczak w audycji radiowej „Pierwsze słyszę”. Szczegóły

Andrzej Marczak w audycji TOK FM o raportowaniu schematów podatkowych. Szczegóły

Temat dnia w Polskim Radiu z udziałem wiceprzewodniczącego KRDP. Szczegóły

Podatnicy zastosują nową ordynację w 2020 r. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w Rzeczpospolitej: Czy można siedzieć za lenistwo? To możliwe. Szczegóły

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przygotowany przez ZUS projekt e-akta. Szczegóły

Członek KRDP i ekspert MF w audycji RDC. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Z początkiem obecnego roku odbyły się kolejne szkolenia poświęcone zmianom w przepisach podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zarząd DOKIDP na początku kadencji podjął decyzję, że szkolenia powinny się odbywać nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miejscowościach woj. dolnośląskiego, aby ułatwić ich dostępność dla doradców podatkowych z innych części regionu. Szkolenia ze zmian odbyły się 8 i 9 stycznia we Wrocławiu oraz Bolesławcu i cieszyły się znacznym zainteresowaniem, gdyż zgromadziły one odpowiednio ok. 80 i 160 uczestników. Oba te szkolenia poprowadził doradca podatkowy regionu dolnośląskiego, dr Krzysztof Biernacki.

Podczas szkoleń rozdawane były nieodpłatnie uczestnikom kalendarze KIDP na 2019 r. Ponadto doradcy mogli dokonać ich zakupu na własne potrzeby oraz dla swoich kontrahentów.

W styczniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zarządu DOKIDP w osobach Sebastiana Ząbczyka i dr Krzysztofa Biernackiego z przedstawicielami Czeskiej Izby Doradców Podatkowych. Tematem spotkania było omówienie planowanej na jesień 2019 r. kolejnej konferencji z cyklu „Podatki bez granic, która będzie organizowana tym razem w Republice Czeskiej.

Wydarzenia

W ramach ogłoszonego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, do oddziału dolnośląskiego spływają pierwsze prace uczestników. Obecnie jest już ich ponad 60.

Doradcy podatkowi oddziału dolnośląskiego uczestniczą w spotkaniach z uczniami szkół średnich, które dotyczą tematyki funkcjonowania w Polsce systemu podatkowego. Ponadto duże grono szkół wyraziło zainteresowanie zorganizowaniem takich spotkań podczas najbliższej wiosny.

Przewodniczący DOKIDP dr Jacek Zieliński udzielił wywiadu pt. ,,Doradca podatkowy - twój obrońca w sprawach podatkowych” w Albumie Kapitał Polski wydawnictwa Prasa Dolnośląskiego. Album Kapitał Polski powstaje, aby w atrakcyjnej oprawie graficznej i redakcyjnej zaprezentować potencjał polskich firm, instytucji gospodarczych, ośrodków naukowych oraz samorządów. Album będzie bezpłatnie kolportowany w 2019 r. w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz na forach i kongresach gospodarczych. Publikacja ma na celu promocję zawodu doradcy podatkowego wśród przedsiębiorców.

Jeden z dolnośląskich doradców podatkowych zwrócił uwagę na istotny problem, dotyczący wszystkich doradców podatkowych rozliczających kadry i płace, a związany z przechowywaniem akt pracowniczych po zmianach przepisów prawa pracy z początkiem stycznia 2019 r. Nowe przepisy skutkują ryzykiem potraktowania przechowywania akt pracowniczych jako działalności regulowanej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Obecnie zagadnienie to jest przedmiotem analiz Komisji Prawnej KIDP.

LUBELSKI OKIDP

Planowane przez Zarząd LOKIDP działania na rzecz doradców podatkowych.

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na spotkania w Klubie Doradcy Podatkowego:

27 luty 2019 r. godz. 12.00 , Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat: „Raportowanie schematów podatkowych”. Będzie to pierwsze z cyklu spotkań klubowych pod wspólnym tytułem „TAX COMPLIANCE” które poprowadzi Aleksander Stanek.

27 marca 2019 r. godz. 12.00, Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat: „Rozliczenie roczne PIT - aspekty praktyczne” - prowadzący Roman Pitucha

24 kwietnia 2019 r. godz. 12.00, Hotel Lawendowy Dworek w Lublinie. Temat : „TAX COMPLIANCE - Metodyka należytej staranności w podatku od towarów i usług” - prowadzący Aleksander Stanek

Szkolenia

1-3 luty 2019 r. odbędzie się wyjazdowe szkolenie w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka, tematyka: podatek VAT, PIT i CIT, prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Marek Kolibski, Konrad Turzyński.

12 marca 2019 r. „Konwencja MLI i jej wpływ na stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania”, wykładowca: Marcin Grześkowiak, miejsce szkolenia: Sala konferencyjna nr 31 (II piętreo) w Lubelskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Lublinie ul. Skłodowskiej 3.

2 kwietnia 2019 r. „Opodatkowanie podatkiem źródłowym przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym”, wykładowca: Marcin Grześkowiak, miejsce szkolenia: Sala konferencyjna nr 31 (II piętro) w Lubelskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Lublinie ul. Skłodowskiej 3.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Lubelski Oddział KIDP.

Integracja - Lubelski rajd po Roztoczu

10-12 maja 2019 r. odbędzie się „ Lubelski rajd po Roztoczu”. Miejsce: Hotel Roztocze w Zwierzyńcu - oprócz rajdu rowerowego planowane są również inne atrakcje!

Promocja zawodu

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W najbliższym czasie w Łódzkim Oddziale KIDP odbędą się szkolenia:
- 24.01.2019 r. - „Split payment, STIRR: zasady, zagrożenia i możliwości” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski;
- 8.02.2019 r. - „Podatek u źródła: zasady, problemy praktyczne, zagrożenia związane ze zmianami” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski;
- 28.02.2019 r. - „Alternatywne formy premiowania pracowników” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski;
- 5.03.2019 r. - „Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej”;
- 19.03.2019 r. - „Dokumentowanie usług niematerialnych w podatkach dochodowych i należyta staranność w VAT” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski;
- 4.04.2019 r. - „VAT: import, export, WDT, WNT, transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne, import usług, eksport usług” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski.

Trwają ustalenia dotyczące innych szkoleń, planowanych w pierwszym półroczu tego roku. Wszystkie informacje dotyczące bieżących szkoleń organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP znajdują się na stronie internetowej oddziału oraz w systemie mDoradca.

Promocja zawodu

Publikacja „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP po raz kolejny postanowił wydać dla doradców podatkowych z Oddziału Łódzkiego opłacających regularnie składki członkowskie publikację „Podatki 2019 dla doradców podatkowych” w dedykowanej szacie graficznej z logo Łódzkiego Oddziału KIDP, która będzie zawierała aktualne akty prawa podatkowego.

Doradcy podatkowi, którzy wysłali zgłoszenie, otrzymają publikacje w pierwszej połowie lutego. O dokładnej dacie otrzymania przesyłki doradcy zostaną poinformowani drogą mailową.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, Akcja START BIZNES
Zachęcamy doradców podatkowych z regionu łódzkiego do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych oraz do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych inicjatyw na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W styczniu 2019 r. Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował następujące szkolenia:
- 9.01.2019 r. - „Zmiany 2019 w podatku VAT i podatkach dochodowych” (szkolenie w Krakowie),
- 10.01.2019 r. - „Zmiany 2019 w podatku VAT i podatkach dochodowych” (szkolenie w Tarnowie),
- 21.01.2019 r. - „Bilans” (szkolenie w Krakowie).

24 stycznia br. odbyło się spotkanie „czwartkowe”, w trakcie którego dr Marcin Rymaszewski poprowadził wykład „Rola doradcy podatkowego podczas przesłuchania w postępowaniach podatkowych”.

W dniach 31 stycznia 2 lutego 2019 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe w Zakopanem, gdzie oprócz części merytorycznej uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w zabawie karnawałowej w stylu lat 30-tych XX wieku oraz w spektaklu „Hipnotyzer”. Na szkolenie w roli prelegentów został zaproszony Sędzia NSA Adam Bącal oraz Sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska.

W lutym 2019 r. planowane są następujące szkolenia stacjonarne:
- 11.02.2019 r. - „Procedury podatkowe i tajemnica zawodowa w pracy doradcy podatkowego”,
- 21.02.2019 r. - „Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej w świetle najnowszych regulacji prawnych - ustawy o zarządzie sukcesyjnym”,
- 26.02.2019 r. - „Omówienie zakresu dokumentacji dla doradcy podatkowego w związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca 2018 r. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia 2018 r. podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranym punkcie fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 20.12.2018 r. V spotkanie w ramach KLUBU DORADCY PODATKOWEGO. Dyskutowano na temat pełnomocnictw ogólnych, szczególnych i wszelkich zagadnień z tym związanych oraz podpisywania i wysyłania e-sprawozdań w świetle nowych przepisów. Moderatorem spotkania byli doradcy podatkowi: Elżbieta Konopka i Janusz Sawicki.

Ponadto 8 stycznia br. odbyło się szkolenie na temat: „Zmiany podatkowe na rok 2019 (CIT, PIT)”. Wykład poprowadził dr Sławomir Zieleń.

Kreowanie wizerunku

Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Konopka spotkała się 21 grudnia ub. z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. Piotrem Stecem i Prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej Henrykiem Galwasem. Podczas spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące współorganizacji ogólnopolskiej konferencji zaplanowanej na 24.05.2019 roku.

Ponadto 4 stycznia br. Przewodnicząca - na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu - wzięła udział w koncercie charytatywnym OTWARTE SERCE.

W związku z faktem, iż Zarząd OOKIDP podjął decyzję o przystąpieniu do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych podczas szkolenia 8 stycznia odbyła się druga profesjonalna sesja fotograficzna.

Wzorem lat ubiegłych Zarząd rozpoczął działania dotyczące organizacji Akcji PIT: Doradcy Podatkowi Osobom z Niepełnosprawnością.

PODKARPACKI OKIDP

Już po raz dziewiąty Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa podkarpackiego. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”.

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

PODLASKI OKIDP

Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych miał przyjemność być jednym z organizatorów Konferencji nt. „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego”, która odbyła się 14 i 15 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorami byli również: Izba Adwokacka w Białymstoku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia Oddział w Białymstoku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod patronatem honorowym Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Konferencję otworzyła m.in. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Wykład wprowadzający „Pytania prejudycjalne sądów krajowych - z perspektywy TSUE” wygłosił dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Problematykę „TSUE - regulacje prawne, etapy postępowania sądowego oraz pytania prejudycjalne w aktualnym orzecznictwie.” prezentowali: r.pr. dr Iwona Wrońska, d.p. Dorota Kosacka, SSA Magdalena Pankowiec, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Marcjanna Dębska.

W drugim dniu Konferencji przedmiotem rozważań był wpływu orzecznictwa TSUE na stosowanie krajowych regulacji z zakresu prawa karnego, prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach poszczególnych paneli prelegentami byli: dr hab. Andrzej Sakowicz- prof. UwB, prof. dr hab. Piotr Kardas- adwokat, IA w Krakowie, Halina Czaban - sędzia SA w Białymstoku, Adam Bącal - sędzia NSA w Warszawie, Tomasz Michalik - doradca podatkowy, KIDP, dr Iwona Wrońska - radca prawny , prof. dr hab. Maciej Gutowski - adwokat, IA w Poznaniu, Dariusz Małkiński - sędzia SA w Białymstoku oraz Jacek Klimowicz - radca prawny, OIRP w Białymstoku i Paweł Hempel- sędzia SR w Białymstoku.

Wykład podsumowujący wygłosił prof. dr hab. Marek Safjan - sędzia TSUE w Luksemburgu.

Konferencja była wielkim wydarzeniem w życiu świata prawnego w naszym Regionie, stanowiła również integrację tego środowiska.

6 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się na Kolacji Wigilijnej, na której oprócz zdobywania wiedzy zakresu zmian w przepisach na rok 2019 również mieliśmy przyjemność złożyć sobie życzenia.

Nadchodzący rok 2019 rozpoczynamy szkoleniem z dr Adamem Dmowskim, którego mieliśmy już przyjemność gościć w naszym Regionie - prowadził szkolenie nt. dokumentacji cen transferowych.

31 stycznia 2019 r. zapraszamy na warsztaty, które odbędą się również w lutym i marcu.

POMORSKI OKIDP

W tym miesiącu pożegnaliśmy bardzo znaczącą postać świata doradców podatkowych - koleżankę Jadwigę Gronek. Osoba o jednym z najdłuższych staży w naszym zawodzie, pośmiertnie odznaczona Medalem Bursztynowym przyznawanym za szczególne zasługi na rzecz Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Działalność szkoleniowa

15 stycznia 2019 r. odbyło się szkolenie w Rumi poprowadzone przez Tomasza Michalik na temat: „Zmiany w podatku VAT”.

22 stycznia 2019 r. w Rumi odbędzie się szkolenie „Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2019 r.” poprowadzone przez Marcina Grześkowiak.

Dodatkowo 28 i 29 stycznia 2019 r. w Biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbędą się warsztaty szkoleniowe na temat „Zamknięcia roku obrotowego w księgach/uproszczone sprawozdanie finansowe” poprowadzone przez Monikę Matyszewską.

Działalność Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP

5 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP. Odbędzie się spotkanie z Prezes Agatą Tusznio w sprawie nawiązania współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.

Działalność Kapituły Pomorskiego Oddziału KIDP

Kapituła Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest uprawniona do przyznawania Odznaczenia Medalem Bursztynowym. Odznaczenie to jest przyznawane doradcom podatkowym z Pomorskiego Oddziału KIDP za promowanie pracy społecznej i wkładu osobistej pracy doradców podatkowych w rozwój samorządu doradców podatkowych. Kandydat powinien w dotychczasowej działalności na rzecz samorządu doradców podatkowych wykazać się szczególnym wkładem pracy społecznej na rzecz środowiska doradców podatkowych oraz działań mających na celu wspieranie, promowanie prawidłowego wizerunku i pozycji doradcy podatkowego w kontaktach zewnętrznych.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest przesłanie tej informacji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do 17 lutego 2019 r. na adres pomorski@kidp.pl.

Aby uzyskać jak największą ilość dowodów potwierdzających zasługi kandydata, każdy z uprawnionych do jego zgłoszenia ma prawo korzystać z opinii i rekomendacji innych doradców podatkowych.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W ramach współpracy z Gminą Miasta Gdańsk w okresie od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r. prowadzony jest projekt: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP organizuje VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich. Dodatkowo w szkołach zorganizowane zostaną spotkania doradców podatkowych z uczniami, w celu przybliżenia im zawodu doradcy podatkowego. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pomorski.kidp.pl.

ŚLĄSKI OKIDP

9.01.2019 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP;
17.01.2019 r. - szkolenie „Podatek od towarów i usług VAT - kierunki zmian i orzecznictwo” - Bielsko-Biała - wykładowca Modzelewski Zdzisław;
18.01.2019 r. - szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.” Częstochowa - wykładowca Gniłka Aleksander;
29.01.2019 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP;
30.01.2019 r. -szkolenie „Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców E-akta osobowe nowe formularze ZUS” - Bielsko-Biała - wykładowca Jeżek Przemysław;
31.01.2019 r. - szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - zmiany na 2019 r.” - Katowice - wykładowca Tomala Katarzyna.

11-13.01.2019 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Golden Tulip Magnus Bielsko-Biała Bystra przy ul. Księdza Juliana Fałata 222, 43-360 Bystra.

Przedmiotem szkolenia były m.in. zmiany w podatkach dochodowych oraz kierunki zmian w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z aktualnym orzecznictwem, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej w piątek odbył się koncert w wykonaniu Agaty Ślązyk i Artystów Piwnicy Pod Baranami.

14 grudnia 2018 r. Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zorganizował spotkanie wigilijne dla doradców podatkowych, które odbyło się w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 35.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo’
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje odbędą się 28.08.2018 r., 11.09.2018 r., 26.10.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 11.12.2018 r. w godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

14 stycznia 2019 r. w Olsztynie w Hotelu Omega odbyło się szkolenie nt. Zmian w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2019. Wykład poprowadziła Ewa Stolarczyk.

Planowana działalność szkoleniowa

Przewidujemy przeprowadzenie szkolenia:
- 1 lutego 2019 r. w Olsztynie z tematu „Zmiany w podatku VAT na 2019 rok”;
- 15 lutego 2019 r. w Olsztynie z tematu „Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podatników i doradców podatkowych”.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale KIDP znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie internetowej oddziału.

Promocja zawodu

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W punkcie zlokalizowanym tuż obok tzw. jednego okienka olsztyńskiego Ratusza, doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdą środę w godzinach 10.00-14.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko - Mazurskiego Oddziału KIDP na adres mail: warminsko-mazurski@kidp.pl.

Konkurs Wiedzy o Podatkach
14 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 IX edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego województwa.

Patronat honorowy nad Konkursem objął dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kurator Oświaty w Olsztynie Krzysztof Marek Nowacki.

Szczegóły konkursu, wraz z regulaminem i tematami prac dla uczestników, dostępne są na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akcja Strat Biznes
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP przyłączył się do akcji Start Biznes, którą zapoczątkował Wielkopolski Oddział KIDP. W związku z tym zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu lutym zapraszamy na następujące wydarzenia:
• 4.02.2019 r., PIT i CIT, dr Adam Bartosiewicz;
• 5.02.2019 r., VI Konferencja Zawodowa współorganizowana przez Wielkopolski Oddział KIDP oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, dr Andrzej Dmowski, Piotr Buszka, Mikołaj Trzeciak, Jarosław Kubiak, Marek Hoffman, Maciej Ostrowski;
• 6.02.2019 r., VAT, dr inż. Paweł Małecki;
• 7.02.2019 r., Inteligencja emocjonalna - zarządzanie emocjami, Jarosław Gibas
• 8.02.2019 r., Sprawozdanie finansowe, Łukasz Motała;
• 12.02.2019 r., Cykl spotkań „Dyskusje praktyków”, Spotkanie pt. „Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego”, Mikołaj Trzeciak;
• 15.02.2019 r., Zmiany w cenach transferowych na rok 2019 i raportowanie schematów podatkowych od roku 2019, Hanna Szarpak;
• 26.02.2019 r., Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018 r. i 2019 r., Mariusz Makowski;
• 28.02.2019 r., Przekształcenia spółek, Leszek Ciulkin;
• 28.02.2019 r., Klub Doradcy Podatkowego, Panel dyskusyjny.

Jest nam niezmiernie miło, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się wprowadzony we wrześniu 2018 r. bezpłatny Cykl spotkań „Dyskusje praktyków”. Dzięki tej formule szkolenia uczestnicy mają możliwość, korzystania z naszej oferty edukacyjnej w godzinach popołudniowych. Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Dyskusje praktyków”, które odbędą się 12.02.2019 r.

Wielkopolski Oddział KIDP wraz z II Oddziałem ZUS w Poznaniu organizują kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych. Przekazujemy poniżej wykaz najbliższych szkoleń.
1) szkolenie „eAKTA - skracamy czas przechowywania akt pracowniczych - szkolenie dla płatników składek” - 23 stycznia 2019 r.;
2) szkolenie „Mała działalność - zmiana od 1.01.2019 r.” - 30 stycznia 2019 r.;
3) szkolenie „Zasady ustalania podstawy wymiaru dla świadczeń krótkoterminowych oraz dokumenty wymagane do wypłaty świadczeń” - 24 kwietnia 2019 r.;
4) szkolenie „Zasiłek chorobowy - warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru” - 12 czerwca 2019 r.

Zapisy na szkolenia oraz wszelkie szczegóły organizacyjne znajdują się w panelu mDoradca.
V Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach 2018/2019.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP organizuje kolejną V edycję Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2018/2019, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Już wkrótce poznamy nazwiska uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu!

Promocja zawodu

Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Współpracujemy również ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał” oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

17 stycznia 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbyło się spotkanie z przedstawicielem ELSA Poznań w sprawie współorganizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Biznes wobec intensywnych przemian prawnych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu WOKIDP Marek Hoffman oraz Członek Zarządu WOKIDP Przemysław Jakub Hinc. Szczegóły Konferencji podamy wkrótce.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach

Już od czterech lat w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce pełnione są bezpłatne dyżury doradców podatkowych. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W 2019 r. dyżury odbywać się będą między innymi w Poznaniu, Rychwale, Kościanie oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska Akcja Start Biznes mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników oraz promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły na www.startbiznesdp.pl oraz na Facebooku Akcji Start Biznes.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu podjął decyzję o kontynuacji cyklu wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Terminy dyżurów w 2019 r.:

Terminarz pełnienia bezpłatnych konsultacji przez doradców podatkowych dla księgowych: 8.01.2019 r., 5.02.2019 r., 5.03.2019 r., 9.04.2019 r., 7.05.2019 r., 4.06.2019 r.

Terminarz pełnienia bezpłatnych konsultacji przez księgowych dla doradców podatkowych: 29.01.2019 r., 26.02.2019 r., 26.03.2019 r., 30.04.2019 r., 28.05.2019 r., 26.06.2019 r. Na konsultacje prowadzone przez księgowych nie ma potrzeby wcześniejszego zapisywania się, wystarczy przybyć w wybranym terminie.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”;
- odwiedź stronę Akcji.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W styczniu 2019 r. zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych 4 szkolenia. 10 stycznia w Koszalinie szkolenie na temat: „Zmian w podatkach dochodowych” poprowadził dr Adam Bartosiewicz, a 11 stycznia w Szczecinie szkolenie dotyczące „Nieruchomości w działalności gospodarczej” poprowadziła Stella Brzeszczyńska - doradca podatkowy, prawnik, autorka wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego. 14 stycznia w Szczecinie Paweł Bębenek omówił „Zmiany w VAT w 2019”, a 18 stycznia w Koszalinie Maciej Baranowiczpoprowadził szkolenie warsztatowe na temat „Sprawozdań finansowych za 2018 (…)”

W najbliższych planach szkoleniowych znalazły się wykłady dotyczące cen transferowych, podatku u źródła, cyberprzestępczości oraz szkolenie nt.: „Polskie przedsiębiorstwo budowlane a roboty na terenie Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem”. Szczegóły wkrótce.

Pierwszy kwartał w Zachodniopomorskim Oddziale to również przygotowania do wojewódzkiego finału Konkursu Wiedzy o Podatkach. 14 stycznia minął termin przesyłania prac pisemnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa na IX już Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wyniki prac konkursowych zostaną opublikowane na stronie internetowej ZOKIDP do 12.02.2019 r. Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 14.03.2019 r. w Szczecinie.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Nowy tekst projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r. Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe zasady sprzedaży mieszkania z pułapką na podatnika

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Jest, co prawda, więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, ale w przepisach pojawiła się bardzo istotna zmiana. Szczegóły

Problematyczne rozliczanie odsetek w kosztach podatkowych

Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA - twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły

Użytkowników bitcoinów czekają kolejne problemy z opodatkowaniem

Od stycznia 2019 roku diametralnie zmieniły się zasady opodatkowania walut wirtualnych. Ministerstwo Finansów chciało uprościć i uatrakcyjnić rynek e-walut w Polsce. Zdaniem ekspertów, niektóre zmiany są jednak niekorzystne dla podatników. Niepewne losy czekają też dalsze zwolnienie z PCC sprzedaży bitcoinów. Szczegóły

Kopia certyfikatu rezydencji nie do każdej transakcji

Od stycznia 2019 roku można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Tym uproszczeniem są jednak objęte tylko niektóre rodzaje transakcji. Podstawowe znaczenie ma suma należności wobec jednego podmiotu. Szczegóły

Rewolucja w cenach transferowych stała się faktem

Zmiana przepisów jest bardzo istotna i dotyczy wielu aspektów. Nowe regulacje to próba kompleksowego uregulowania i uporządkowania tematyki dotyczącej cen transferowych. Odrębną kwestią pozostaje ocena czy jest to próba udana - tłumaczy Jacek Jędrszczyk, doradca podatkowy, trener w EY Academy of Business. Szczegóły

Zmiany w podatkach nie mają końca

Najnowsze i planowane zmiany w prawie podatkowym były tematem IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się 15 stycznia br. w Warszawie. Serwis Prawo.pl, Przegląd Podatkowy i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska były patronami medialnymi wydarzenia. Szczegóły

Rząd chce surowiej karać podatników

Przepisy karne skarbowe będą bardziej restrykcyjne. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Celem zmian jest podniesienie poziomu efektywności poboru podatków. 10 stycznia br. treść propozycji została w ogłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji. Szczegóły

MF szykuje kolejne kary na podatników

Kierowca, który nie włączy GPS, od stycznia płaci 7,5 tysiąca złotych kary, wynikającej z przepisów akcyzowych. Od lipca za drobny błąd, nawet literówkę, w JPK - trzeba będzie zapłacić 500 złotych. Ministerstwo Finansów tworzy kolejne baty na podatników - np. nowe sankcje dla importerów. Wprowadza też kolejne obowiązki - m.in. dla wystawiających paragony. Szczegóły

Kasy fiskalne: w 2019 roku jeszcze nie online

Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło już wszystkich do tego, że rozporządzenia nakładające obowiązek stosowania kas fiskalnych wydawane są 31 grudnia, na kilka godzin przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w tym roku. Jednak po zapowiadanych przez resort przepisach wprowadzających kasy online ślad zaginął. Szczegóły

Polski fiskus chce wiedzieć za dużo

Od stycznia 2019 roku trzeba informować fiskusa o stosowanych rozwiązaniach podatkowych. Wymóg ten nakłada unijna dyrektywa, jednak Polska wprowadziła przepisy o wiele bardziej restrykcyjne. Eksperci zwracają uwagę, że zgłaszać trzeba będzie także transakcje krajowe. Problematyczna staje się również kwestia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Szczegóły

W przyszłym roku nieco niższe limity podatkowe, ale kary wyższe

W 2019 roku szybciej można stracić status małego podatnika w PIT i VAT oraz prawo do ryczałtowego rozliczenia PIT. Mniej można także odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji. Wyższe są jednak kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: Brak dostępu do dokumentacji spółki nie zwalnia byłego członka zarządu od odpowiedzialności

Była członkini zarządu zapłaci za zaległości podatkowe, ponieważ nie mogła wskazać majątku spółki na ich zaspokojenie. WSA w Olsztynie stwierdził, że jej możliwości były mocno ograniczone, jednakże w obowiązujących przepisach nie przewidziano innych przesłanek uwolnienia się od odpowiedzialności. Szczegóły

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie. Szczegóły

WSA: Podatnik nie podał nowego adresu, pisma nie będą tam kierowane

Podatniczka wskazywała, że nieskutecznie doręczono jej postanowienie. Nie zdołała jednak zakwestionować prawidłowego doręczenia pisma. Na dzień jego wysyłki naczelnik urzędu skarbowego nie wiedział o tym, że adres zamieszkania skarżącej jest inny niż wynikający z jego ustaleń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Szczegóły

NSA: Podatnik był nielojalny wobec fiskusa, więc jego skarga była bezzasadna

Podatnik powinien współpracować z organem podatkowym. Odmowa odbioru korespondencji jest przykładem nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługuje na ochronę. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że działania skarżącej spółki miały charakter nadużycia prawa. Szczegóły

NSA: Dochody z prostytucji trzeba udowodnić

Podatniczce wymierzono podatek od nieujawnionych dochodów. Skarżąca wskazywała, że środki uzyskała m.in. z prostytucji. Na tę okoliczność przesłuchano świadków. W oparciu o zgromadzone dowody można było potwierdzić, że podatniczka trudniła się prostytucją. Zawyżała jednak deklarowane przez siebie zarobki z tego tytułu - stwierdził NSA. Szczegóły

Czy źle doręczone zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia jest ważne

Pełnomocnik ustanowiony przez podatnika w postępowaniu kontrolnym ma prawo reprezentować go we wszystkich czynnościach, które nie wymagają osobistego udziału podatnika. Może więc odbierać zawiadomienia. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Własne cele mieszkaniowe ciągle problematyczne

Mieszkanie na wynajem realizuje własny cel mieszkaniowy i daje prawo do zwolnienia z PIT. Potwierdza to najnowsza, zaskakująca, interpretacja skarbówki. Cały czas jednak udzielane są także odpowiedzi niekorzystne dla podatników. Korzystanie z ulgi staje się więc coraz bardziej ryzykowne. Przepisy obowiązujące od kilku dni tego nie zmienią. Szczegóły

Komputer z odliczeniem, ale perkusja i pianino już nie

Fiskus potwierdził właśnie, że w ramach ulgi dla niepełnosprawnych można odliczyć wydatki na zakup sprzętu niezbędnego w rehabilitacji. Odliczenie nie przysługuje jednak na zakup artykułów gospodarstwa domowego. Urządzenia muszą mieć specjalne cechy, świadczące o przydatności niepełnosprawnym. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Obrót kryptowalutami - skutki podatkowe w VAT i PCC

Pojawienie się w obrocie kryptowalut stanowi duże wyzwanie dla systemu polskiego prawa. Obrót wirtualną walutą rodzi liczne problemy na tle m.in. prawa cywilnego, karnego i regulującego obrót instrumentami finansowymi. Jednak w ostatnim czasie najwięcej kontrowersji budzi problematyka opodatkowania kryptowalut. Niniejszy komentarz praktyczny omawia zasady rozliczania obrotu kryptowalutami z perspektywy VAT oraz PCC. Szczegóły


Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wprowadzenia w podatkach dochodowych mechanizmu „ulgi na złe długi”, zbliżonego do podobnego mechanizmu funkcjonującego od wielu lat w VAT. Autor omawia w nim przyczyny wprowadzenia tego mechanizmu, a także przesłanki i zasady stosowania ulgi na złe długi po stronie dłużnika i wierzyciela. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pracownik zakończył stosunek pracy z dniem 31.10.2018 roku. W styczniu 2019 r. będzie miał wypłaconą premię. W lutym, marcu, kwietniu 2019 roku będzie miał wypłacane odszkodowanie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej. Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych były pracownik złożył oświadczenie z datą 12/2018 o wspólnym rozliczaniu się razem z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w niższej skali podatkowej. Czy jako pracodawca możemy przyjąć oświadczenie z datą 12/2018 byłego pracownika i rozliczyć wypłatę z 18 % podatkiem? Czy oświadczenie składają wyłącznie pracownicy, którzy trwają w stosunku pracy, a nie pracownicy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik zakupił w leasingu samochód osobowy. Umowa została zawarta jeszcze w grudniu. Faktura na opłatę wstępną też została wystawiona w grudniu. W związku z tym, podatnik może odliczyć sobie VAT „na starych zasadach”.
Czy w roku 2019 będą go obowiązywały nowe zasady czy zmiany dotyczą tylko umów podpisanych po nowym roku? Odpowiedź i uzasadnienie

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x