x x
x x

e-Biuletyn/3/2019, numer (3), 29.03.2019

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami Komisji i organów KRDP za rok 2018.
Link do sprawozdań https://mdoradca.krdp.pl/login.php?m=pliki&o=showpliki

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Krajowa Rada Doradców Podatkowych skarży przepisy o exit tax do Komisji Europejskiej Szczegóły

Konferencja „Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji”. Szczegóły

Konferencja „Co nowego w Ordynacji Podatkowej? - reforma ogólnego prawa podatkowego”. Szczegóły

Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach już 12 kwietnia. Szczegóły

KIDP patronem wspierającym VI edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Szczegóły

Prof. Adam Mariański: Klient nie może zwolnić z tajemnicy zawodowej. Szczegóły

PAP: Bezpieczny start w biznesie tylko z doradcą podatkowym. Szczegóły

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET. Szczegóły

KIDP Partnerem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W marcu szkolenia w DO KIDP realizowane były zgodnie z harmonogramem. Ich tematyka koncentrowała się na rocznych rozliczeniach podatkowych i obejmowała takie zagadnienia, jak sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatku u źródła oraz stosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także problematykę rozliczania cudzoziemców w Polsce i zasady delegowania Polaków do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto Zarząd DOKIDP przygotowuje obecnie dzień Doradcy Podatkowego, który w tym roku będzie połączony ze spektaklem teatralnym Wrocławskiego Teatru Komedia. Po spektaklu będzie miało miejsce spotkanie doradców regionu dolnośląskiego.

Członkowie Zarządu DOKIDP: Janusz Juchnowicz i Teresa Kujawińska-Werner spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Księgowych Oddział we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie organizacji szkoleń dla księgowych i doradców podatkowych regionu dolnośląskiego.

Zarząd DOKIDP objął patronatem merytorycznym dwudniową, międzynarodową konferencję o tematyce ,,CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL REPORTING AND TAX SYSTEMS” („Sprawozdawczość finansowa i system podatkowy”), organizowaną 23-24 maja 2019 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Wydarzenia

14 marca 2019 r. odbył się we Wrocławiu II etap IX Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowanego przez DOKIDP pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu oraz patronatem Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. W II etapie Konkursu, który składał się z części pisemnej oraz części ustnej, udział wzięło 29 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
- Oktawian Stefaniak z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni (I miejsce)
- Katarzyna Marusiak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu (II miejsce)
- Natan Sypień z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (III miejsce).

Zwycięzcy konkursu zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Poseł Lidia Geringer de Oedenberg ufundowała nagrodę specjalną dla ucznia, który napisał najlepszą pracę konkursową w IX Konkursie wiedzy o podatkach oraz jego Opiekuna. Wyjazd do Parlamentu Europejskiego mogą otrzymać osoby, które ukończyły 16 lat, są mieszkańcami Dolnego Śląska, mają polskie obywatelstwo i nie były jeszcze na zaproszenie Poseł w Europarlamencie. W trakcie pobytu uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia instytucji unijnych i zwiedzenia Brukseli. W tym roku nagrodę otrzymała Julia Kolasa z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu oraz Opiekun: Krystyna Dutkowiak.

W marcu Członek Zarządu DOKIDP, Sebastian Ząbczyk spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, która działa przy Uniwersytecie Wrocławskim, w celu omówienia możliwych płaszczyzn współpracy i zaangażowania Zarządu DOKIDP w działalność tej organizacji. Również Sebastian Ząbczyk w ramach współpracy z zakresu edukacji prawnej wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia przeprowadził w lutym zajęcia dla uczniów trzech klas Technikum nr 18 we Wrocławiu.

Przedstawiciele Zarządu DOKIDP w osobach: Sebastian Ząbczyk i Andrzej Kempa wzięli udział w spotkaniu Regionalnych Oddziałów KIDP w Łodzi podczas którego omawiano aktualne tematy, ważne dla wszystkich Regionów KIDP.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W kwietniu w Łódzkim Oddziale KIDP odbędą się szkolenia:
• 4.04.2019 r. - „VAT: import, export, WDT, WNT, transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne, import usług, eksport usług” - wykładowca: Krzysztof Wiśniewski - doradca podatkowy, prawnik, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP;
• 9.04.2019 r. - „Prawo pracy w praktyce w I połowie 2019 roku” - wykładowca: Przemysław Pogłódek - specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca wyższych uczelni, inspektor pracy, autor wielu publikacji naukowych i prasowych, audytor wewnętrzny.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP znajdują się na stronie internetowej oddziału oraz w systemie mDoradca.

Spotkanie przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP odbędzie się 4-5.03.2019 r.

4-5 marca gościliśmy w Łodzi przedstawicieli piętnastu Regionalnych Oddziałów KIDP.

W trakcie spotkania zostały omówione istotne dla wszystkich regionów tematy:
- wspólne działania Regionalnych Oddziałów KIDP w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego;
- omówienie strategii Izby, roli Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Regionalnych Oddziałów;
- samodzielność Oddziałów Regionalnych - celowość i zakres ewentualnych zmian;
- współpraca pomiędzy Regionalnymi Oddziałami KIDP w zakresie wspólnej działalności szkoleniowej - dyskusja nad projektem rozwiązań zaproponowanych przez Łódzki Oddział KIDP;
- dyskusja nad propozycjami dotyczącymi przepisów w zakresie organizacji Biura KIDP, zakresu obowiązków i ich wpływu na zasady funkcjonowania Biur Regionalnych Oddziałów KIDP.

Dwudniowe zgromadzenie zakończyło się przyjęciem wspólnych stanowisk, które zostały przekazane KRDP.

Promocja zawodu

Akcja Pit
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP postanowił włączyć się do ogólnopolskiej akcji: „Akcja PIT - doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”. Celem akcji jest przekazanie osobom niepełnosprawnym rzetelnej informacji w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. Osoby zainteresowane sporządzeniem PIT za 2018 rok oraz możliwością skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej mogą kontaktować się z dyżurującym doradcą podatkowym 2 kwietnia br. w godzinach 9.00-15.00.

Współpraca z Kołami Naukowymi: Sigma, koło Progress
Mając na celu promocję zawodu doradcy podatkowego w środowisku studentów Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP objął patronatem dwa wydarzenia:

1. Konferencja naukowa SIGMA Maraton - organizowana w kwietniu przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem tej konferencji będzie: „Współczesna rachunkowość w praktyce - specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie”.

2. Finance Week, którego XIII edycja odbędzie się w maju tego roku - organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Progress działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przy Instytucie Finansów. Tegoroczny projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego, na których omawiane są zagadnienia ze świata szerokiej pojętej tematyki ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, rynku kapitałowego, działalności gospodarczej, zarządzania, a także umiejętności miękkich.

Konkurs Wiedzy o Podatkach
14 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Siódmego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół średnich pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W II etapie konkursu wzięło udział 92 uczniów ze szkół średnich województwa łódzkiego. Młodzież zaprezentowała swoja wiedzę rozwiązując test pisemny, a także podczas części ustnej. Miło nam poinformować, że ośmiu najlepszych uczniów zostało zakwalifikowanych do Etapu Ogólnopolskiego, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11b.

Wszystkim uczniom, Opiekunom i Szkołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział, a za ośmiu finalistów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.

Dzień Doradcy Podatkowego
Na 11 maja 2019 roku zaplanowane są obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W tym roku będą miały charakter pikniku plenerowego. W trakcie pikniku powrócimy pamięcią do lat 70 XX wieku, jak również będziemy ekscytować się współczesnymi osiągnięciami techniki. Zapraszamy serdecznie wszystkich Doradców. Szczegóły już niedługo w informacjach email oraz w mDoradcy.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W marcu 2019 r. Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował następujące szkolenia:
• 13.03.2019 r. - „Przegląd zmian w podatku VAT, PIT, CIT” (szkolenie w Krakowie);
• 19.03.2019 r. - „Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, czynności sprawdzające”(szkolenie w Krakowie);
• 26.03.2019 r. - „Przekształcenia podmiotów gospodarczych” (szkolenie w Wierzchosławicach).

14 marca br. odbyło się spotkanie „czwartkowe” dla doradców podatkowych. W trakcie spotkania został przeprowadzony wykład nt. „Sporządzania i elektronicznej wysyłki sprawozdań finansowych za 2018 r.”.

Kolejne spotkanie „czwartkowe” odbyło się 26 marca br. W trakcie spotkania został przeprowadzony wykład nt. „Sprzedaż firmy doradcy podatkowego”.

Przedstawiciel Zarządu MOKIDP uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Forum Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 11 marca br. w Krakowie.

Przedstawiciel Zarządu MOKIDP wziął udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ, która odbyła się 23-24 marca 2019 r. w Krakowie.

Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP powołał Kapitułę ds. medali i odznaczeń Małopolskiego Oddziału KIDP. Kapituła jest kolegialnym organem Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP, która rozpatruje wnioski o przyznanie odznaczeń:
- odznaka „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych”;
- brązowy medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Corpori Debetur;
- srebrny medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Corpori Debetur;
- złoty medal Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Corpori Debetur;

Doradcy podatkowi, w liczbie 20 osób posiadają prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaczenia dla osób, które w Ich opinii zasługują na uhonorowanie. Medale dla osób uhonorowanych zostaną wręczone podczas tegorocznych obchodów Dnia Doradcy Podatkowego.

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie tzw. ruchami antyszczepionkowymi samorząd lekarski wystąpił do Małopolskiego Oddziału KIDP z prośbą o podjęcie działań uświadamiających społeczeństwu skuteczność i konieczność szczepień ochronnych.

W związku z powyższym w trakcie organizowanych przez Małopolski Oddział KIDP szkoleń i spotkań zbierane były podpisy poparcia pod inicjatywą „Szczepimy bo myślimy”.

W kwietniu 2019 r. planowane są następujące szkolenia stacjonarne:
• 4.04.2019 r. - „Elektroniczne sprawozdania finansowe i raportowanie schematów podatkowych” (szkolenie w Krakowie);
• 9.04.2019 r. - „Podatek u źródła. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania” (szkolenie w Krakowie).

26 kwietnia br. odbędzie się spotkanie „czwartkowe” dla doradców podatkowych. W trakcie spotkania zostanie przeprowadzony wykład nt. Potencjał zastosowania sztucznej inteligencji w prawie podatkowym”, który poprowadzi dr Błażej Kuźniacki zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Zapraszamy do udziału w ww. spotkaniu.

Tegoroczne obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Małopolskim Oddziale KIDP odbędą się 11 maja 2019 r. w Krakowskim Teatrze Variete. W ramach uroczystości uczestnicy spotkania obejrzą spektakl „Opera za 3 grosze”.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca 2018 r. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia 2018 r. podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Od marca 2019 r. podobna akcja ruszyła także w Urzędzie Miasta Jordanów, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranym punkcie fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

OPOLSKI KIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP organizuje:
26 marca br. - VIII Klub Doradcy Podatkowego. Tematy szkolenia to: JPK jako źródło wiedzy dla organów podatkowych, stanowiących podstawę do wszczęcia czynności sprawdzających i kontrolujących u podatnika; Art. 108 ustawy o VAT - puste faktury;
12 kwietnia br. - szkolenie „Ordynacja podatkowa” wykładowca: Bartosz Kubista;
10 czerwca br. - szkolenie „Wybrane problemy w VAT (przestępstwa karuzelowe, zorganizowana część przedsiębiorstwa, zróżnicowanie stawek towarów podobnych, pierwsze zasiedlenie), które poprowadzi Sławomir Zieleń.

Kreowanie wizerunku

19.03.2019 r. dzięki współpracy OOKIDP z Opolska Izbą Gospodarczą odbyło się spotkanie Przedsiębiorców w Krapkowickim Starostwie, na którym OOKIDP reprezentował Doradca Podatkowy Kazimierz Zieliński, przedstawiając informacje o działalności Opolskiego Oddziału KIDP, zawodu doradcy podatkowego oraz zagadnienia z zakresu leasingu pojazdów osobowych po zmianach od 2019 roku

26.03.2019 odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia z Przedstawicielami Zespołu Szkół Ekonomicznych. Porozumienie ma na celu przede wszystkim propagowaniem wśród uczniów i nauczycieli, wiedzy o doradztwie podatkowym, wskazać ścieżkę zawodową, umożliwić odbycie praktyki w Kancelariach Doradców Podatkowych.

Wzorem lat ubiegłych Zarząd kontynuuje działania dotyczące organizacji Akcji PIT: Doradcy Podatkowi Osobom z Niepełnosprawnością. Od 1 do 5 kwietnia 2019 r. wybrani Doradcy Podatkowi będą udzielać porad w zakresie ulg i odliczeń w podatku dochodowym do zastosowania w zeznaniu rocznym za rok 2018.

PODKARPACKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W Podkarpackim Oddziale KIDP w najbliższych miesiącach odbędą się następujące szkolenia:
• 4.04.2019 r. - Akcyza 2019 ostatnie zmiany i bieżąca praktyka - wykładowca Szymon Parulski;
• 15.04.2019 r. - Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców. - wykładowca prof. dr hab. Strzelec Dariusz;
• 29.04.2019 - wykładowca Marcin Grześkowiak;
7.05.2019 - Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - wykładowca prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda;
• 14.05.2019 - Reklama, reprezentacja, sponsoring - rozwiązywanie problemów podatkowych - wykładowca Michał Gruszczyński.

Od 24 do 25 maja w Dworze Kombornia odbędzie się wyjazdowe szkolenie. Prelegentami podczas szkolenia będą Dariusz Malinowski i Marek Kwietko-Bębnowski.

W miesiącu wrześniu wszystkich zwolenników pieszych wędrówek zapraszamy do udziału w Podkarpackim Rajdzie Bieszczadzkim Doradców Podatkowych.

15-16 listopada 2019 r. odbędzie się w Sandomierzu VII Podkarpacka Konferencja.

Konkurs Wiedzy o Podatkach

Zarząd naszego oddziału pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty organizuje po raz IX Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tak, jak w poprzednich edycjach konkurs cieszy się ogromna popularnością wśród szkół podkarpacia.

Komitet powołany przez Zarząd w celu organizacji konkursu przygotował dla laureatów nagrody finansowe.

Finał Konkursu odbył się w Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, gdzie już po raz dziewiąty gościliśmy z naszym finałem.

POMORSKI OKIDP

Bieżące informacje

4 kwietnia 2019 r. planowane jest spotkanie Klubu Dyskusyjnego Doradców Podatkowych przy Pomorskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Tematem tego spotkania będzie „Optymalizacja podatkowa, a obowiązek raportowania MDR”. Chętnych zapraszamy do zapisów w panelu mDoradca.

Działalność szkoleniowa

11 oraz 22 marca 2019 r. w Biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat „Nowe obowiązki Pracodawcy w zakresie stosowania prawa pracy w 2019 r. - rozwiązania praktyczne i nowości prawne.” poprowadzone przez Jacka Kropkowskiego.

25 marca 2019 r. oraz 8 kwietnia 2019 r. w Biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbędą się warsztaty szkoleniowe na temat „Nowe obowiązki Pracodawcy w zakresie stosowania prawa pracy w 2019 r. - rozwiązania praktyczne i nowości prawne.” poprowadzone przez Jacka Kropkowskiego.

26 kwietnia odbędzie się szkolenie w Hotelu Faltom w Rumi na temat „Raportowania schematów podatkowych MDR” poprowadzone przez Bartosza Kubistę.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W związku z kończącym się okresem trwania projektu: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”, który ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, Gmina Miasta Gdańsk wystąpiła z propozycją przedłużenia współpracy oraz ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców poproszono o zintensyfikowanie dyżurów eksperckich doradców podatkowych. W związku z tym doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą środę miesiąca w godzinach od 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

14 marca 2019 r. odbył się finał zorganizowanego przez Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych wojewódzkiego etapu VIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich. Dodatkowo w szkołach zorganizowane zostały spotkania doradców podatkowych z uczniami, w celu przybliżenia im zawodu doradcy podatkowego.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie http://www.pomorski.kidp.pl.

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych współorganizuje z Zarządem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych, które odbędą się 13-16 czerwca 2019 r. w Wilkasach.

ŚLĄSKI OKIDP

1.03.2019 r. - szkolenie „Prawo karne skarbowe - Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” wykładowca dr Grzegorz Łabuda.
4.03.2019 r. - szkolenie „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej- Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” wykładowca Patryk Piotr Smęda.
6.03.2019 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
7.03.2019 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
12.03.2019 r. - szkolenie „Zmiany w VAT - Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” wykładowca dr Adam Bartosiewicz.
18.03.2019 r. - szkolenie „Schematy podatkowe. Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” wykładowca Andrzej Ladziński.
28.03.2019 r. - szkolenie„Akta osobowe pracowników w 2019 roku - dokumentacja pracownicza, nowe przepisy dotyczące raportowania dla celów ZUS” Szkolenie dla doradców i pracowników” wykładowca Elżbieta Poźniak.
26.03.2019 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Uprzejmie informujemy, że 15 marca 2019 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło kolejne spotkanie integracyjne dla Doradców Podatkowych w ramach cyklu „AKCJA-INTEGRACJA”. Doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi obejrzeli jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat - „ZIMNĄ WOJNĘ”.

14 marca 2019 roku na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się XI Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs składał się z III etapów. Pierwszy etap polegał na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem nauczyciela - opiekuna), krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech wybranych tematów o charakterze podatkowym. Drugi etap (regionalny) objął autorów najlepszych prac, który składał się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej, w której uczeń odpowiadał na wylosowany zestaw trzech pytań z dziedziny prawa podatkowego. Laureaci tego etapu Konkursu dostali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który również odbędzie się na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 12 kwietnia 2019 r. Zwycięzcy Konkursu otrzymali cenne nagrody oraz mają możliwość odbycia stażu w kancelarii doradcy podatkowego.

Uprzejmie informujemy, że Konkurs Wiedzy o Podatkach został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów oraz Kuratora Oświaty.

Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2018 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Śląski Oddział KIDP już po raz dziesiąty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”.

Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2018 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Udzielanie konsultacji podatkowych będzie się odbywało dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 19 marca 2019 roku do 25 kwietnia 2019 roku pod numerem telefonu 513 152 218.

Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych konsultacji telefonicznych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Akcja pomocy osobom z niepełnosprawnością Oddziału Śląskiego KIDP prowadzona jest z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Promocja zawodu

Konkurs Wiedzy o Podatkach
14 marca 2019 r. w salach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Patronat honorowy nad Konkursem objęli ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie Krzysztof Marek Nowacki. Kuratorium Oświaty do udziału w II etapie Konkursu wydelegowało Wiesławę Szafrańską-Bortkiewicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. We wszystkich dotychczasowych dziewięciu edycjach naszego regionalnego Konkursu udział wzięło ponad 530 uczniów szkół średnich. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
I miejsce - Łukasz Łużyński, Zespół Szkół w Lubawie;
II miejsce - Agnieszka Bukowska, Zespół Szkół w Lubawie;
III miejsce - Agata Kamionka, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie;
IV miejsce - Sylwia Pruchniewska, Zespół Szkół w Lubawie;
V miejsce - Paulina Waszelewska, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

Laureaci naszego regionalnego Konkursu z powodzeniem biorą udział w śląskim finale ogólnopolskiego konkursu, w którym regularnie zajmują czołowe miejsca.

Wzorem lat ubiegłych Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach odbędzie się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 12 kwietnia 2019 roku.

Gala „Kosynierzy Przedsiębiorczości”
27 marca 2019 r. w olsztyńskiej filharmonii odbyła się Gala „Kosynierzy Przedsiębiorczości”. Jest to największą i najbardziej prestiżową imprezą w regionie warmińsko-mazurskim. Idea organizacji Gali oparta została na chęci uhonorowania w sposób szczególny przedsiębiorców, którzy reprezentują wyłącznie Polski kapitał i w prowadzonej działalności gospodarczej osiągają wybitne sukcesy i którym nieobca jest wrażliwość społeczna. Tradycyjnie tegoroczna Gala zorganizowana została przez Olsztyńską Lożę Business Centre Club a Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP uzyskał status partnera Gali.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu kwietniu zapraszamy na następujące szkolenia:
• 4.04.2019 r. - Kodeks spółek handlowych, Piotr Buszka, Poznań;
• 9.04.2019 r. - cykl spotkań „Dyskusje praktyków” pt. „Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących samochodów osobowych w podatku dochodowym”, dr inż. Paweł Małecki, Poznań;
• 24.04.2019 r. - Zasady ustalania podstawy wymiaru dla świadczeń krótkoterminowych oraz dokumenty wymagane do wypłaty świadczeń, ZUS, Poznań;
• 25.04.2019 r. - Klub Doradcy Podatkowego, Poznań/

W kolejnych miesiącach odbędą się następujące wydarzenia:
• 13-14.05.2019 r. - Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości”, Poznań;
• 30.05.-2.06.2019 r. - Sudecki Rajd Doradców Podatkowych, Karpacz;
• 7-9.06.2019 r. - XI Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych, Koprzywnica.

Zapisy na szkolenia oraz inne wydarzenia wraz ze szczegółami organizacyjnymi znajdują się w panelu mDoradca.

Promocja zawodu

Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości”
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z Oddziałem Lubuskim, Śląskim i Zachodniopomorskim organizują 13-14 maja 2019 r. Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości”. To dwudniowe, intensywne spotkanie będzie wypełnione praktyczną wiedzą pochodzącą od wybitnych ekspertów aktywnie działających w trzech obszarach: prawa, ekonomii i edukacji podatkowej. Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy. Strona internetowa Forum www.forumpodatkowepoznan.pl.

V edycja Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2018/2019
14 marca 2019 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał V Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowany przez WOKIDP pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W ramach konkursu do Wielkopolskiego Oddziału KIDP wpłynęło 69 prac pisemnych uczniów szkół średnich położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Spośród autorów nadesłanych prac, do II etapu zakwalifikowano 30 osób. Następne etapy konkursu wyłoniły najlepszą ósemkę, która będzie reprezentować Wielkopolskę w Ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Katowicach.

IV edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować IV edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który skierowany jest do studentów.

Konkurs współorganizowany jest ze Studenckim Kołem Naukowym Opodatkowania Przedsiębiorstw działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Celem konkursu jest między innymi aktywne wspieranie oraz edukacja studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej. Szczegóły konkursu już niebawem na stronie internetowej Oddziału.

XVI edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
Wielkopolski Oddział KIDP włączył się po raz kolejny w roli Partnera do XVI edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Urząd Miasta Poznania. Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów, a także promocja oraz rozpowszechnienie udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy technologii.

ELSA Poznań
Wielkopolski Oddział KIDP od lat współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ElSA Poznań przy wybranych projektach oraz wydarzeniach. Najbliższe wspólne przedsięwzięcie to II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Biznes wobec intensywnych przemian prawnych”, która odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wielkopolski Oddział KIDP w ramach wieloletniej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu włączył się jako Partner w organizację Konferencji „100-lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM - Zjazd Absolwentów”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. w Poznaniu.

ZUS w Poznaniu
Wielkopolski Oddział KIDP wraz z ZUS w Poznaniu organizują od kilku lat cykl bezpłatnych szkoleń dla doradców podatkowych oraz dla pracowników doradców podatkowych. Wykaz szkoleń znajduje się w panelu mDoradca. Najbliższe takie szkolenie odbędzie się 24 kwietnia br.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. W celu przystąpienia do katalogu należy:
1) wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami administratora strony i przesłać je do Administratora strony www.twojdoradcapodatkowy.info;
2) zwrócić się do Administratora strony o wysłanie ankiety do wypełnienia danych, które ukażą się w Katalogu;
3) wypełnić elektronicznie ankietę, która zostanie wysłana przez Administratora strony na maila.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. doradcy podatkowi z Wielkopolskiego Oddziału KIDP z powodzeniem pełnią bezpłatne dyżury w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W 2019 r. dyżury odbywają się między innymi w Kościanie, Pile, Poznaniu, Rychwale oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba doradców podatkowych, którzy przystąpili do Ogólnopolskiej akcji Start Biznes. Akcja ma na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły www.startbiznesdp.pl oraz na Facebooku Akcji Start Biznes.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują wspólnie bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych.

Terminy najbliższych dyżurów:
• 9.04.2019 r., 7.05.2019 r., 11.06.2019 r. - dyżur doradcy podatkowego dla księgowych;
• 26.03.2019 r., 30.04.2019 r., 28.05.2019 r., 26.06.2019 r. - dyżur księgowych dla doradców podatkowych.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Publikacja „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP wydał dla doradców podatkowych z Wielkopolski publikację „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”. Publikacja zawiera najważniejsze, aktualne akty prawa podatkowego oraz jest wsparciem merytorycznym dla kancelarii doradcy podatkowego. Doradców podatkowych, którzy złożyli zamówienie na publikację zapraszamy po jej odbiór do 29 marca 2019 r. Po tym terminie publikacje, które pozostaną w Oddziale będą wydawane doradcom widniejącym na liście rezerwowej, którzy złożyli zamówienie po terminie.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”;
- strona Forum Podatkowego Poznań 2019: www.forumpodatkowepoznan.pl.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej w marcu 2019 r. zarząd ZOKIDP zaproponował doradcom podatkowym szkolenia dotyczące cen transferowych i raportowania schematów podatkowych. Pierwsze z nich, dwudniowe spotkanie poprowadził Bartosz Kubista. Drugi temat w ostatnią środę miesiąca omówił Michał Wojtas na półdniowym szkoleniu warsztatowym. W kwietniu Zarząd ZOKIDP zaprasza na 2 szkolenia z Marcinem Grześkowiakiem. 8 kwietnia w Koszalinie odbędzie się spotkanie na temat „Polskie przedsiębiorstwo budowlane a roboty na terenie Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem”. Wykład w Szczecinie 9 kwietnia dotyczyć będzie „Podatku u źródła”. Szczegóły oraz możliwość zgłoszeń dostępne są w panelu mDoradca.

14.03.2019 r. w Szczecinie, jak co roku w Izbie Administracji Skarbowej odbył się finał IX Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, w którym wzięło udział 40 uczniów z naszego województwa. Konkurs tradycyjnie rozpoczął się pisemnym testem, na podstawie którego Komisja Konkursowa zakwalifikowała do części ustnej 25 uczniów.

I miejsce zajął Dariusz Pyzia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach

II miejsce zajęła Natalia Denis z ZS nr 1 im KEN w Szczecinku

III miejsce zajął Jakub Piątkowski z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie

IV miejsce zajął Jakub Wierzba z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

V miejsce zajął Dawid Karbowiak z ZS nr 1 im KEN w Szczecinku

VI miejsce zajęła Jaworska Monika z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu

VII miejsce zajęła Natalia Młynarz z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

VIII miejsce zajęła Roksana Jędraszczyk z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

Uczestnicy finału Konkursu uzyskali zaświadczenia i „Apteczki Prawne”, a finaliści dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci konkursu zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W marcu Zarząd ZOKIDP podjął decyzję o przystąpieniu do jednodniowej akcji ogólnopolskiej „Akcji PIT- doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”. Bezpłatne porady telefoniczne dotyczące rocznych rozliczeń podatkowych, ulg podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin udzielane będą telefonicznie 2 kwietnia 2019 r. Zakres udzielanych porad obejmuje: źródła przychodów, ulgi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ulgi na Internet, ulgi na dzieci, pozostałych ulg tzw. ogólnodostępnych; ulgi nie odliczone w poprzednich latach, kwestie 1%, zasady rozliczenia wspólnego małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydenta Miasta Szczecina Piotr Krzystek oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na bieżąco Zarząd ZOKIDP pozostaje w kontakcie z innymi oddziałami regionalnymi m.in. w zakresie stworzenia możliwości wspólnej organizacji szkoleń, konferencji i imprez integracyjnych, w których będą mogli brać udział doradcy podatkowi z różnych regionów Polski, co z pewnością pozwoli na szerszą wymianę doświadczeń.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Szczegóły

Poselski projekt ustawy Pakiet Społeczny Ludowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Szczegóły

Poradnik dot. podejścia opartego o analizę ryzyka ML/FT dla sektora zawodów prawniczych. Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

MF proponuje procedury rozstrzygania sporów ws. podwójnego opodatkowania

Wprowadzenie nowych procedur rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Szczegóły

Senat: Ustawa o wymianie informacji podatkowych do poprawki

21 marca Senat zaproponował poprawki do noweli ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która modyfikuje zasady i tryb wymiany tego typu informacji. Szczegóły

Fiskus chce wiedzieć więcej o transakcjach zagranicznych

Uzyskanie interpretacji podatkowych będzie trudniejsze. Podatnicy będą musieli podawać we wnioskach więcej informacji. Szczególnie, gdy pytanie będzie dotyczyć transakcji zawieranej z podmiotem zagranicznym lub takiej, która wywoła skutki transgraniczne. Problem jednak w tym, że nie wiadomo, o jakie skutki dokładnie chodzi. Szczegóły

Firmy czeka wymiana kas fiskalnych

15.03.2019 r. Sejm przegłosował zmiany w ustawie o VAT i prawie o miarach. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019 roku. Powstanie też specjalne Centralne Repozytorium Kas. Szczegóły

Nowa matryca stawek jeszcze nie teraz

Projekt nowelizacji wprowadzającej nową matrycę stawek został zdjęty z porządku obrad posiedzenia Sejmu, które odbyło się 15.03.2019 r. Punktem spornym stało się wyższe opodatkowanie napojów. Opozycja chciała odrzucić projekt w pierwszym czytaniu. Szczegóły

Współpraca z zagraniczną skarbówką jeszcze bardziej zaawansowana

Sejm uchwalił 15.03.2019 r. nowelizację przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Zagraniczni urzędnicy będą mogli uczestniczyć w polskich postępowaniach. Oświadczenia o rezydencji podatkowej będą dodatkowo opatrzone klauzulą o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Szczegóły

Sprzedaż mieszkania bez podatku na nowych zasadach

Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Najważniejsza jest data sprzedaży mieszkania i realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych. Na zmianach skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Szczegóły

MF chce objaśniać daninę solidarnościową

Każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 albo w PIT-37, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, będzie uwzględniał wyłącznie swoje dochody, nie łącząc ich z dochodami małżonka, ani nie dzieląc na pół - twierdzi Ministerstwo Finansów. Szczegóły

UE ma nową listę rajów podatkowych

Unijny wykaz rajów podatkowych został zaktualizowany. W zeszłym roku 60 krajów wyeliminowało ponad 100 szkodliwych systemów podatkowych. Teraz na czarną listę zostało wpisanych 15 państw. Szczegóły

Zmiany w VAT przyjęte - zapłata tylko na zgłoszony rachunek

Rząd przyjął 12.03.2019 r. projekt zmian w VAT. We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będą tam podane również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Szczegóły

Dla kogo nowa ulga na innowacje i rozwój

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box). Jest to preferencyjne opodatkowanie 5-proc. stawką dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnych. Na ich rezultaty przyjdzie nam jednak poczekać. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego także dla pełnomocnika

Zawiadomienie należy doręczyć pełnomocnikowi podatnika, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia dokonuje inny organ, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika podatnika. Uchybienie temu obowiązkowi powinno być traktowane jako brak przerwania biegu terminu przedawnienia - stwierdził w poniedziałek NSA. Szczegóły

SN: Wskazanie majątku do egzekucji nie zawsze zwalnia od odpowiedzialności dłużnika

Urząd Skarbowy nie mógł skutecznie wyegzekwować należności od podatnika, gdyż ten pozbył się świadomie majątku na rzecz żony. W orzeczeniu wydanym 14 marca br. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji sądy słusznie unieważniły umowę darowizny. Szczegóły

WSA: Decyzja podatkowa bez daty dziennej jest nieważna

Organ podatkowy, który wydaje decyzję, ma obowiązek wskazania w niej dokładnej daty. Musi więc podać dzień, miesiąc i rok jej wydania. Gdy decyzja nie zawiera tej informacji, jest nieważna. Taki mankament to ciężkie naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Szczegóły

WSA: Zagraniczne orzeczenie o upadłości nie wstrzyma polskiego postępowania

Skarżąca w toku prowadzonego postępowania w sprawie VAT podnosiła, że angielski sąd orzekł o jej upadłości. W jej ocenie należało więc umorzyć prowadzone postępowanie podatkowe. Taki pogląd był błędny. Zanim ogłoszono upadłość podatniczki, sprawa o zobowiązania z VAT była już w toku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Problem VAT na usługi komornicze ciągle nierozwiązany

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, z której wynika, że komornicy po 1 stycznia 2019 roku nie są podatnikami VAT. Jednak ustalone wcześniej opłaty egzekucyjne - trzeba opodatkować. Zdaniem ekspertów, to kuriozalne. Tymczasem Ministerstwo Finansów milczy. Szczegóły

Fiskus przełknie kieliszek wina, ale cała butelka - ryzykowna

Skarbówka potwierdziła właśnie, że jedzenie i napoje kupione podczas spotkania z klientem mogą być kosztem uzyskania przychodów firmy. Z najnowszej interpretacji wynika, że odliczyć można nawet wydatki na alkohol. Nie ma znaczenia, gdzie odbyło się spotkanie - w firmie czy restauracji, ani fakt, czy było skromne czy wystawne. Szczegóły

Anulowanie faktury VAT i korygowanie to nie to samo

Podatnicy nie wiedzą, kiedy wystawione faktury można anulować, a kiedy konieczne jest sporządzenie korekty. Wyjaśniła to właśnie skarbówka. Z najnowszej interpretacji wynika, że anulowanie faktur jest możliwe tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach. Szczegóły

Bez limitu tylko część odsetkowa opłaty leasingowej za samochód

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pierwszą interpretację dotyczącą stosowania nowych zasad rozliczania wydatków związanych z samochodami. Limitowaniu nie podlega jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej i niektóre ubezpieczenia. Zdaniem ekspertów, przepisy są niejasne, a odpowiedź fiskusa jeszcze ten chaos pogłębia. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych

Od 01.01.2019 r. ustawodawca uregulował na gruncie przepisów o cenach transferowych zasady dokonywania okresowych korekt, które doprowadzają wynik lub cenę transferową do poziomu rynkowego. Jest to rozwiązanie, które wyjaśnia wątpliwości organów podatkowych i sądów administracyjnych w kwestii tego, czy takie korekty wpływają na wynik podatkowy. Niniejszy komentarz omawia zasady dokonania takiej korekty. Szczegóły

Nowe zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych od 2019 r.

Obowiązek sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych obowiązuje od 2017 r. Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych. Zmiany dotyczą w szczególności określenia podmiotów zobowiązanych do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych. Niniejszy komentarz ma na celu udzielić odpowiedzi, kto i do kiedy jest zobowiązany do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jesteśmy spółką handlową, sprzedającą specjalistyczne urządzenia partnerom handlowym na terenie całej Polski. Chcemy wprowadzić faktury elektroniczne. Faktury i faktury korygujące byłyby umieszczane na portalu, na którym istniałyby indywidualne konta dla każdego partnera. Każdy partner miałby dostęp do swojego konta z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła. Ponadto, do partnerów byłyby wysyłane e-maile z informacją o umieszczeniu nowych faktur i/lub faktur korygujących na indywidualnym koncie partnera. Przed wprowadzeniem faktur elektronicznych podpisalibyśmy odpowiednie porozumienia z partnerami. W porozumieniach partnerzy między innymi wyraziliby zgodę na formę elektroniczną faktur oraz zobowiązaliby się do samodzielnego pobierania z portalu faktur i faktur korygujących.
Czy dzień, w którym umieszczono by fakturę korygującą, zmniejszającą należność od partnera, na jego indywidualnym koncie na portalu, mógłby być uznany za dzień, w którym spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania VAT, na podstawie art. 29a, ust. 13 i 14 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? Odpowiedź i uzasadnienie

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości? W styczniu otrzymaliśmy zaliczkę na sprzedaż nieruchomości - wystawiliśmy fakturę zaliczkową.14 lutego podpisano akt notarialny dot ww. nieruchomości z adnotacją, że nieruchomość zostanie wydana kupującemu najpóźniej do 22.02, po uprzednim zapłaceniu spółce całej kwoty. Do dnia dzisiejszego (marzec 2019) nie odnotowano płatności i nieruchomość nie została wydana.
Czy sprzedaż należy wykazać w lutym na podstawie aktu notarialnego, czy czekamy na protokół przekazania i zapłatę pozostałej kwoty? Odpowiedź i uzasadnienie

Kalendarium

kwiecień 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x