x x
x x

e-Biuletyn/5/2019, numer (5), 30.05.2019

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprosiła Autorytety do dyskusji o systemie podatkowym. Szczegóły

Głos KRDP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego: interia.pl i wyborcza.pl. Szczegóły

Ruszyły zapisy na szkolenie „Marketing i sprzedaż usług doradców podatkowych”. Szczegóły

Rzeczpospolita: Przepisy uszczelniające podatki budzą wątpliwości. Szczegóły

PAP: Doradcy podatkowi: wprowadźmy mediacje w relacji urząd-podatnik. Szczegóły

Echa EKG: Prof. Mariański w rozmowie z Pulsem Biznesu: Opodatkowanie bogatych to polityczna gra. Szczegóły

Echa Forum Podatki Przyszłości: „Doradcy podatkowi: Trudno doradzać, gdy prawo coraz bardziej represyjne”. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w Rzeczpospolitej: „Co da uszczelnianie systemu podatkowego?”. Szczegóły

KIDP aktywnie promuje zawód doradcy podatkowego podczas EKG. Szczegóły

Życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w wywiadzie dla My Company: „W sądach ostatnia nadzieja”. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu maju Komisja ds. szkoleń opracowuje harmonogram szkoleń, wydarzeń, spotkań integracyjnych na II półrocze tego roku. Najbliższe planowane szkolenie wyjazdowe będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca w Zamku na Skale w Trzebieszowicach, gdzie Tomasz Michalik poruszał będzie aktualne zagadnienia dot. rozliczeń w podatku VAT. Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych, gdyż Oddział dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na to szkolenie.

11 maja 2019 r. doradcy podatkowi z Dolnego Śląska uroczyście obchodzili Dzień Doradcy Podatkowego. Z tej okazji wzięli udział w spektaklu Wrocławskiego Teatru Komedia ,,Edukacja Rity” w reż. Wojciecha Dąbrowskiego. Przed spektaklem doradców podatkowych powitał dr Jacek Andrzej Zieliński, który podsumował dotychczasowe działania Zarządu DOKIDP. Następnie Alicja Marciniak - członek KRDP i Przewodnicząca Kapituły Dolnośląskiego Oddziału KIDP oraz Andrzej Kempa - Sekretarz Kapituły wręczyli uhonorowania zasłużonym dla Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Pełna lisa uhonorowanych jest dostępna na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kapituła DO KIDP.

Wydarzenia

6 maja br. Sebastian Ząbczyk - Wiceprzewodniczący Zarządu DOKIDP, reprezentował doradców podatkowych na konferencji podatkowej „Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia”, organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP informuje, że od jesieni 2019 roku planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych „Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym”, które realizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy i pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia te przygotowane zostały przede wszystkim do doradców podatkowych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uaktualnić lub poszerzyć wiedzę z obszarów podatkowych, prawnych i finansowych. Informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w najbliższym czasie uruchomione zostaną zapisy. Przypominamy, że studia te objęte są częściowym dofinansowaniem przez DOKIDP w wysokości 30% ceny studiów. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału chce ten sposób ułatwić dostęp doradcom podatkowym do kolejnej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Przypominamy również, że od jesieni uruchomiona zostanie kolejna już, VIII edycja studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe, gdzie również DOKIDP jest ich patronem merytorycznym.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu intensywną promocję zawodu Doradcy Podatkowego, Zarząd podjął decyzje o szerszym zakresie współpracy z mediami. Celem tych działań będzie budowanie wizerunku Doradcy Podatkowego jako profesjonalnego Partnera zarówno dla przedsiębiorców, jak też konsumentów i jednostek sektora publicznego.

Działania te obecnie są w fazie projektowania, aczkolwiek koncentrować się one będą na współpracy z Radiem Wrocław, Telewizją Wrocław oraz prasą regionalną. Zamiarem Zarządu jest nawiązanie stałej, cyklicznej współpracy z mediami. W konsekwencji Zarząd kieruje prośbę o zgłaszanie się osób, Doradców Podatkowych, którzy byliby zainteresowani udziałem w wywiadach, programach, audycjach radiowych lub współtworzeniem publikacji w prasie.

Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takimi wystąpieniami, prosimy o przesłanie do Zarządu, na adres mailowy sekretariat@kidp.wroclaw.pl danych osoby zainteresowanej (imię, nazwisko i numer wpisu) oraz wskazanie obszaru, w którym dana osoba się specjalizuje lub chciałaby się wypowiadać.

Jednocześnie, jeżeli ktoś ma kontakt z mediami, w szczególności w miastach województwa dolnośląskiego innych niż Wrocław, również zachęcamy do współpracy i promowania w nich zawodu Doradcy Podatkowego. Jako Zarząd służymy w tym zakresie wszelką pomocą.

Zarząd DOKIDP podjął uchwałę powołującą Zespół Merytoryczny Regionu Dolnośląskiego. Jego zadaniem będzie koordynacja i przekazywanie informacji o najistotniejszych zdarzeniach, które są istotne w pracy doradcy podatkowego.

Obecnie Zespół już pracuje i zostały rozesłane pierwsze informacje do doradców podatkowych regionu Dolnośląskiego z informacją o zmianach związanych z wejściem w życie przepisów o kasach fiskalnych on-line. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że inicjatywa ta spotkała się z przychylnym przyjęciem przez doradców podatkowych naszego regionu.

Zachęcamy również doradców podatkowych województwa dolnośląskiego do włączenia się w tą inicjatywę i przekazywania informacji o ważnych zagadnieniach, które mogą mieć istotne znaczenie dla innych osób wykonujących zawód doradcy podatkowego. Zespół będzie starał się na bieżąco je opracowywać i następnie będą one wysyłane pocztą internetową do wszystkich doradców podatkowych regionu dolnośląskiego.

Przykładami takich informacji są doświadczenia zdobywane przez doradców podatkowych w ich codziennej praktyce, np. wyroki sądowe, stanowiska organów administracji podatkowej lub innych organów administracji państwowej i samorządowej, które mogłyby ułatwić pracę innym naszym Koleżankom i Kolegom. Prosimy o kontakt na adres: dolnoslaski@kidp.pl.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu

Konferencja „Perspektywy zawodowe absolwentów WPiA”
9 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Perspektywy zawodowe absolwentów WPIA” organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jednym z prelegentów był Jerzy Dworakowski, Przewodniczący Zarządu ŁOKIDP, który w trakcie wystąpienia przybliżył studentom zawód doradcy podatkowego jako jeden z zawodów zaufania publicznego. Opowiedział o blaskach i cieniach tej pracy i perspektywach rozwoju zawodowego dla osób podejmujących pracę w tym zawodzie. Konferencja ta jest wydarzeniem skierowanym do studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodów prawniczych. Podczas konferencji studenci uzyskali wiele informacji o zawodach jakie mogą wykonywać po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z uwzględnieniem wymogów jakie stoją przed kandydatami do zawodów zaufania publicznego.

Finance Week XIII edycja - 13-17 maja 2019 r.
Studenci z koła naukowego SKN Progress, działającego przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowali cykl szkoleń dla studentów pod hasłem: Finance Week na Uniwersytecie Łódzkim. Tegoroczny projekt obejmował cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego, na których omawiane były zagadnienia ze świata szeroko pojętej tematyki ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, rynku kapitałowego, działalności gospodarczej, zarządzania, a także umiejętności miękkich. Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych został partnerem merytorycznym wydarzenia. W drugim dniu szkoleń Aleksandra Kurczewska Wiceprzewodnicząca Zarządu ŁOKIDP przybliżyła studentom temat „Przedsiębiorczy student a podatki w XXI wieku”.

Dzień Doradcy Podatkowego
11 maja 2019 r. na skraju Parku Krajobrazowego Ruda Willowa w obiekcie „Rezydencja na Wzgórzu”, z okazji Dnia Doradcy Podatkowego odbył się rodzinny piknik będący jednocześnie festynem mającym na celu popularyzację zawodu doradcy podatkowego wśród podatników - przedsiębiorców. Dla uczestników spotkania przygotowano szereg atrakcji oraz konkursy muzyczne ze znajomości polskiej muzyki lat 70, konkurs z wiedzy o serialu „Czterdziestolatek”, stanowiska wirtualnej rzeczywistości (w tym symulatory wyścigowe), konkurs manualny „Budujemy most”. Na zwycięzców konkurencji czekały pamiątkowe medale oraz puchary. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci takich jak: mega twister, mega bańki mydlane, balonikowe zwierzęta i malowanie twarzy. W ramach promocji zawodu doradcy podatkowego podczas festynu był otwarty punkt informacyjny, w którym podatnicy - przedsiębiorcy mogli zapoznać się z zawodem doradcy podatkowego.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W maju 2019 r. Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował następujące szkolenia:
9.05.2019 r. - „Nieruchomości w działalności gospodarczej” (szkolenie w Krakowie);
29.05.2019 r. - „Istotne zagadnienia z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego w praktyce doradcy podatkowego” (szkolenie w Wierzchosławicach).

12 czerwca 2019 r. w MOKIDP odbędzie się szkolenie stacjonarne nt. zmian w podatku VAT.

11 maja 2019 r. w Krakowskim Teatrze VARIETE odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Małopolskim Oddziale KIDP. Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Opera za 3 grosze”. W trakcie tegorocznych obchodów miało także miejsce uhonorowaniedoradców podatkowych odznaczeniami Małopolskiego Oddziału KIDP. Odznaczone zostały następujące osoby:
1. Katarzyna Sadurska, doradcy podatkowy (nr wpisu 03796) - złotym medalem Corpori Debetur;
2. Mirosław Michna, doradca podatkowy (nr wpisu 08895) - srebrnym medalem Corpori Debetur;
3. Józef Mlost, doradca podatkowy (nr wpisu 06167) - srebrnym medalem Corpori Debetur;
4. Łukasz Piwowarczyk, doradca podatkowy (nr wpisu 10209) - srebrnym medalem Corpori Debetur;
5. Anna Woźniczka, doradca podatkowy (nr wpisu 01255) - srebrnym medalem Corpori Debetur;
6. Irena Bachowska, doradca podatkowy (nr wpisu 06107) - brązowym medalem Corpori Debetur;
7. Elżbieta Powiłajtis, doradca podatkowy (nr wpisu 03560) - brązowym medalem Corpori Debetur;
8. Anna Powroźnik, doradca podatkowy (nr wpisu 02055) - brązowym medalem Corpori Debetur;
9. Jacek Rząca, doradca podatkowy (nr wpisu 04561) - brązowym medalem Corpori Debetur;
10. Radomir Szaraniec, doradca podatkowy (nr wpisu 11138) - brązowym medalem Corpori Debetur;
11. Wiesław Sztaba, doradca podatkowy (nr wpisu 02079) - brązowym medalem Corpori Debetur;
12. Dorota Zembaczyńska, doradca podatkowy (nr wpisu 05976) - brązowym medalem Corpori Debetur;
13. Henryk Gurbiel, doradca podatkowy (nr wpisu 01472) - odznaką „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych”;
14. Teresa Sykulska, doradca podatkowy (nr wpisu 05942) - odznaką „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych”;
15. Małgorzata Szaraniec, doradca podatkowy (nr wpisu 02154) - odznaką „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych”;
16. Barbara Witek-Kowalska, doradca podatkowy (nr wpisu 01819) - odznaką „Zasłużony dla Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych”.

30 maja odbyło się spotkanie „czwartkowe” dla doradców podatkowych. W trakcie spotkania został przeprowadzony wykład nt. „Zasady zachowania należytej staranności w podatku VAT”. Na kolejne spotkania „czwartkowe” zapraszamy już po wakacyjnej przerwie, od września.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych objęła patronatem organizowaną 15-16 czerwca 2019 r. przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Zakład Prawa Podatkowego i Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II Krakowską Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”. Małopolski Oddział KIDP objął Konferencję patronatem medialnym. Do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca 2018 r. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia 2018 r. podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Od marca 2019 r. podobna akcja ruszyła także w Urzędzie Miasta Jordanów, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Zachęcamy doradców podatkowych do przystępowania do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w punkcie fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

• 7 maja br. zorganizował szkolenie „Zmiany w VAT + raportowanie schematów podatkowych”, które przeprowadzi wykładowca Michał Staniek doradca podatkowy i radca prawny;
• 28 maja br. organizuje X Klub Doradcy Podatkowego na temat: „e-sądy, e-sprawozdania, Doradca Podatkowy w e-gospodarce”, moderatorem Klubu będzie Doradca Podatkowy Janusz Sawicki.

Promocja zawodu

Zarząd OOKIDP kontynuuje współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach praktyk studenckich. Studenci odbywają praktyki w Kancelariach Doradców Podatkowych.

Zarząd OOKIDP kontynuuje współprace z Zespołem Szkół Ekonomicznych na podstawie podpisanego porozumienia, dwóch uczniów w okresie wakacyjnym zostanie przyjętych na praktyki do Kancelarii Doradcy Podatkowego.

POMORSKI OKIDP

Bieżące informacje

11 maja 2019 r. zostały przyznane Odznaczenia - Medale Bursztynowe za szczególne zasługi na rzecz Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla Elżbiety Siemiątkowskiej-Piętka, dla Andrzeja Kozłowskiego oraz dla Waldemara Skierś. Ponownie Państwu dziękuję za poświęcony czas i ogrom pracy włożonej w rozwój Krajowej Izby Doradców Podatkowych, jak również Regionalnych Oddziałów.

11-12 maja 2019 r. odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Piknik rodzinny w położonym wśród kaszubskich lasów Hotelu Kozi Gród sprzyjał relaksującemu wypoczynkowi, a wspólnie spędzony czas był doskonałą okazją do integracji.

Działalność szkoleniowa

26 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie w Hotelu Faltom w Rumi na temat „Raportowania schematów podatkowych MDR” poprowadzone przez Bartosza Kubistę.

21 maja 2019 r. odbyło się szkolenie w Hotelu Faltom w Rumi na temat „Zmian w podatkach dochodowych i VAT w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad korzystania z samochodów oraz prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji pojazdów oraz usług najmu i leasingu” poprowadzone przez Martę Szafarowską.

31 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie w Hotelu Faltom w Rumi na temat „Ustawy o zarządzie sukcesyjnym, sukcesji rodzinnej i zewnętrznej” poprowadzone przez Jacka Bajsona.

25 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie w Hotelu Faltom w Rumi na temat „Uprawnień organów KAS i obowiązków kontrolowanych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej” poprowadzone przez Marka Kwietko-Bębnowskiego.

Klub Dyskusyjny

4 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Klubu Dyskusyjnego Doradców Podatkowych przy Pomorskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Tematem była „Optymalizacja podatkowa, a obowiązek raportowania MDR”. Spotkanie to było bardzo dobrym miejscem do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych kontynuuje współpracę z Przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego w celu organizacji szkoleń łączonych, zarówno dla doradców podatkowych, jak również studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Taka współpraca jest aktywną promocją zawodu doradcy podatkowego, pozwalającą na analizę poruszanych zagadnień z różnych perspektyw. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to koniec czerwca 2019 r.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W związku z kończącym się okresem trwania projektu: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”, który ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, Gmina Miasta Gdańsk wystąpiła z propozycją przedłużenia współpracy oraz ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców poproszono o zintensyfikowanie dyżurów eksperckich doradców podatkowych. W związku z tym doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą środę miesiąca w godzinach od 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych współorganizuje z Zarządem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych, które odbędą się 13-16 czerwca 2019 r. w Wilkasach.

ŚLĄSKI OKIDP

9.05.2019 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
9.04.2019 r. - szkolenie „Prawo pracy. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów. Katowice” - wykładowca Pogłódek Przemysław.
11.05.2019 r. - Dzień Doradcy Podatkowego - 11 maja 2019 r.
16.05.2019 r. - szkolenie „Podatek dochodowy” - wykładowca Tomala Katarzyna.
27.05.2019 r. - szkolenie „Schematy podatkowe. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” - wykładowca Kubista Bartosz.
28.05.2019 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych jako Partner Instytucjonalny Europejskiego Kongresu Gospodarczego wystawiła swoje stoisko. Podczas Kongresu odbył się panel „System podatkowy w Polsce”, którego moderatorem był prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do udziału w dyskusji KIDP i organizator EKG zaprosili Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i średnich Przedsiębiorstw, Andżelikę Możdżanowską, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Filipa Świtałę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Łukasza Kolano, Dyrektora Global Compact Network Poland i Leszka Wieciecha, prezesa i dyrektora generalnego Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Krajową Radę Doradców Podatkowych reprezentował: prof. dr hab. Adam Mariański (moderator panelu) i dr Mariusz Cieśla doradca podatkowy. Panel odbył się 14 maja w godz. 15.30-17.00.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański wziął także udział w panelu „Rok funkcjonowania Konstytucji Biznesu z perspektywy sektora MŚP”. Panel odbył się 15 maja br. w godz. 9.30-11.00.

Dzień Doradcy Podatkowego organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbył się w sobotę 11 maja 2019 r.

Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi przybyli do Chorzowskiego Centrum Kultury na Spektakl „Nic nie gra” H. Lewis, J. Sayer, H. Shields.
Opis spektaklu:
Sztuka opowiada o amatorskim zespole teatralnym jednej z politechnik próbującym zrealizować premierę przedwojennego dreszczowca . Mimo usilnych starań zespołu, przedstawienie, z powodu przeróżnych, zabawnych kłopotów technicznych, nie przebiega w zamierzony sposób. Im bardziej wykonawcy starają się te problemy ominąć tym stają się one coraz większe, aż do niespodziewanego zakończenia. Połączenie kryminału Agaty Christie z kabaretem „Monty Python”. Angielski humor w najlepszym, najczystszym wydaniu. Sztuka „The Play That Goes Wrong” została uznana za najlepszą komedię na londyńskim West Endzie, otrzymała prestiżową nagrodę Laurence Olivier Award.

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dla Państwa drugiego spotkania szkoleniowo-integracyjnego. Celem spotkania będzie integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Spotkanie zaplanowaliśmy 6-7 września 2019 r. w Hotelu Ostaniec 42-425 Kroczyce Podlesice 82. Jest to bardzo przyjazny hotel położony w spokojnej zielonej okolicy, który z pewnością spełni Państwa oczekiwania co do spotkania integracyjnego. Dla uczestników dostępny jest bezpłatny parking, małe Spa, otwarty basen oraz przepiękne trasy spacerowe i rowerowe.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu czerwcu zapraszamy na następujące szkolenia oraz wydarzenia:
• 7-9.06.2019 r., XI Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych, Koprzywnica;
• 10.06.2019 r., Budowanie relacji z klientem w procesie sprzedaży;
• 11.06.2019 r., cykl spotkań „Dyskusje praktyków” pt. „Podatnik w postępowaniu karnym i karnym skarbowym - współpraca doradcy podatkowego z jego obrońcą”;
• 12.06.2019 r., Zasiłek chorobowy - warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru;
• 27.06.2019 r., Klub Doradcy Podatkowego;

Zapisy na szkolenia oraz pozostałe wydarzenia wraz ze szczegółami organizacyjnymi znajdują się w panelu mDoradca.

Komisja ds. szkoleń działająca przy Zarządzie Wielkopolskiego Oddziału KIDP jest w trakcie przygotowywania szkoleń oraz spotkań dyskusyjnych na drugie półrocze 2019 r. Szczegóły wkrótce!

Promocja zawodu

Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości” 13-14 maja 2019 r.
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z Oddziałem Lubuskim, Mazowieckim, Śląskim oraz Zachodniopomorskim zorganizowali w Poznaniu 13-14 maja 2019 r. Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości”. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Forum Podatkowe zostało objęte Patronatem Honorowym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Patronami Wspierającymi Forum byli Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Patronaty Medialne nad Forum objęli Rzeczpospolita, PAP, Przegląd Podatkowy, Infor.pl, prawo.pl, a także Sukces po poznańsku. Partnerami Forum zostali Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Dealer BMW Olszowiec, FPD Sp. z o.o. oraz e-file Sp. z o.o.

Podczas Forum Podatkowego odbywały się równolegle spotkania merytoryczne dotyczące efektywnego systemu podatkowego w trzech zasadniczych wątkach: prawnym, ekonomicznym i edukacyjnym. Wielowątkowość problematyki zapewniła uczestnikom możliwość wyboru tematyki w trakcie trwania Forum. Trzy równoległe bloki tematyczne zawierające wykłady oraz panele dyskusyjne służyły wymianie informacji, doświadczeń oraz bieżącej wiedzy z dziedziny prawno-podatkowej. Praktyczna wiedza przedstawiana przez ekspertów pozwoliła uczestnikom dowolnie kształtować indywidualny plan wykładowy.

W Forum Podatkowym oprócz doradców podatkowych uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Miasta Poznania, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W Forum brali udział również sędziowie, reprezentanci świata nauki, przedsiębiorcy, znakomici wykładowcy oraz eksperci z dziedziny prawa, ekonomii i edukacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Forum Podatkowego dostępnymi na Facebook’u Forum www.facebook.com/ForumPodatkowePoznan, a także ze stroną internetową Forum www.forumpodatkowepoznan.pl.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują wspólnie bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych.

Terminy najbliższych konsultacji:
- 11.06.2019 r. - dyżur doradcy podatkowego dla księgowych,
- 26.06.2019 r. - dyżur księgowego dla doradców podatkowych.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15:00-17:00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. W celu przystąpienia do katalogu należy:
1) wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami administratora strony i przesłać je do Administratora strony www.twojdoradcapodatkowy.info;
2) zwrócić się do Administratora strony o wysłanie ankiety do wypełnienia danych, które ukażą się w Katalogu;
3) wypełnić elektronicznie ankietę, która zostanie wysłana przez Administratora strony na maila.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce pełnione są bezpłatne dyżury doradców podatkowych. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

W 2019 r. dyżury odbywają się między innymi w Poznaniu, Kościanie oraz Pile.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska Akcja Start Biznes mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników oraz promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły na www.startbiznesdp.pl oraz na Facebooku Akcji Start Biznes.

Pozostałe informacje

Najbliższe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbywa się 6 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału. Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych do udziału w posiedzeniach Zarządu.

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Zachodniopomorski Oddział KIDP był współorganizatorem Forum Podatkowego Poznań 2019 „Podatki Przyszłości”, które odbyło się 13-14 maja 2019 r. w Poznaniu. Wraz z Oddziałami Wielkopolskim, Lubuskim, Mazowieckim i Śląskim podjęliśmy wyzwanie organizacji forum dyskusyjnego dla doradców podatkowych, przedsiębiorców, naukowców i urzędników. Otwarta formuła paneli, które odbywały się w trzech sąsiadujących miejscach, pozwalała uczestnikom na swobodny wybór i przemieszczanie się pomiędzy grupami, które zajmowały się zagadnieniami prawnymi, ekonomicznymi i edukacyjnym. Po obradach na uczestników Forum czekała muzyczna niespodzianka- koncert Piotra Bukartyka i formacji AJAGORE.

Tegoroczne obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Zachodniopomorskim Oddziale odbędą się wyjątkowo w czerwcu. Zarząd chciał umożliwić Doradcom Podatkowym udział w imprezach z okazji Ich święta, organizowanych w maju przez Oddziały Regionalne a także w Forum Podatkowym Poznań 2019 „Podatki przyszłości”. Dzień Doradcy odbędzie się zatem 7-9.06.2019 r. w Świnoujściu. Temat główny szkolenia to „Uprawnienia organów KAS i obowiązki kontrolowanych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej”, przedstawi go Marek Kwietko-Bębnowski - doradca podatkowy, autor artykułów, opinii i książek o tematyce podatkowej. Ponadto zmiany w prawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przedstawi specjalista ds. analizy ryzyka Magda Jasińska. Jak zawsze będzie też czas na integrację, wieczorne zabawy i korzystanie z możliwości wypoczynku nad morzem. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP jest w trakcie przygotowywania szkoleń na okres wakacyjny i drugie półrocze 2019 r. Szczegóły podamy wkrótce.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Poselski projekt ustawy - Karta Praw Podatnika (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Włodzimierz Nykiel). Szczegóły

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych. Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Ustawa obniżająca podatki dla KGHM podpisana

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Szczegóły

Rząd uszczelnia obrót olejem opałowym

System monitorowania drogowego przewozu towarów akcyzowych będzie rozszerzony. Dodatkową kontrolą będzie objęty obrót olejem opałowym i napędowym służącym do celów opałowych. Zmiany dotkną także stawek podatku akcyzowego. 14 maja rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów. Szczegóły

Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. 9 maja br. Senat przyjął nowelizację przepisów o VAT, CIT i PIT. Szczegóły

Zmiany w ordynacji podatkowej rok później

Zmieniona ordynacja podatkowa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., a nie od 1 stycznia przyszłego roku - poinformowało Ministerstwo Finansów. - Dzięki temu zainteresowane podmioty będą miały odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian - tłumaczy resort. Szczegóły

Akcyza w górę - picie i palenie będzie droższe

Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę od stycznia 2020 roku stawki podatku akcyzowego na używki. Chodzi o alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Zdaniem branży, wyższy podatek spowoduje wzrost szarej strefy w tej dziedzinie. Szczegóły

Kasy fiskalne - nowe przepisy już od 1 maja

Część firm już niedługo będzie musiało wymienić kasy fiskalne. Urządzenia z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku. Jako pierwsi kasy wymienią m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów i sprzedawcy benzyny. W maju wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach. Szczegóły

Rząd będzie dalej uszczelniał podatki

24 kwietnia rząd przyjął wieloletni plan finansowy państwa na lata 2019-2022. Obowiązkowy split payment dla niektórych branż, zmiany w kosztach i skali w PIT, kasy online, weryfikacja przedsiębiorców - to tylko niektóre z planowanych działań Ministerstwa Finansów na najbliższe miesiące. Efektem ma być wzrost dochodów budżetowych. Szczegóły

Przepisy o podwójnym opodatkowaniu do zmiany

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE. Zmiany dotkną m.in. uprzednich porozumień cenowych. Zdaniem ekspertów, projekt wymaga jednak poprawek. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: Nie można oczekiwać od organu, aby domyślał się faktów

Kosztowy charakter mogą mieć tylko te straty, które powstały wskutek zdarzeń nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia przez podmiot gospodarczy racjonalnie i starannie prowadzący swoje interesy. Potwierdził to właśnie w orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

Sąd UE: Polski podatek handlowy nie jest pomocą państwa

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce jest nieważna - stwierdził w 16 maja Sąd Unii Europejskiej. Zdaniem sądu, Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa. Jeśli wyrok uprawomocni się, Polska będzie mogła pobierać zawieszony obecnie podatek handlowy. Szczegóły

Ulga na złe długi może naruszać dyrektywę o VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 8.05.2019 r. (sygn. akt C-127/18) orzekł, że przepisy dotyczące ulgi na złe długi naruszają regulacje unijnej dyrektywy. Sprawa dotyczyła, co prawda, czeskiego podatnika, jednak, zdaniem ekspertów, wyrok ma duże znaczenie także dla polskich przedsiębiorców. Szczegóły

WSA: Organ podatkowy zweryfikuje rachunek od biegłego

To, że biegły przedstawi rachunek za sporządzenie opinii, nie oznacza, że organ nie ma obowiązku zbadać wysokości żądanego przez niego wynagrodzenia. Należy ocenić, jaki nakład pracy poniósł biegły. Inaczej wydane postanowienie narusza przepisy prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Dodatek rodzinny z Irlandii bez polskiego PIT

Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią, dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii podlegają polskim przepisom. Jednocześnie korzystają one ze zwolnienia, przez co świadczeniobiorca nie musi płacić podatku dochodowego od wypłacanych mu kwot. Szczegóły

Kilometrówka nie zawsze potrzebna do rozliczenia kosztów

Jeżeli podatnik nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, to również nie musi jej wypełniać dla celów podatku dochodowego. Wydatki związane z firmowym pojazdem mogą być kosztem podatkowym w pełni. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa. Eksperci mają jednak pewne zastrzeżenia. Szczegóły

Kosztów usług prawnych i doradztwa podatkowego nie trzeba limitować

Podmioty powiązane nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych wszystkich wydatków na usługi niematerialne. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zakupu usług prawnych. Limitowaniu nie podlega także doradztwo podatkowe. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

Skarbówka chce podatku od sprzedaży mieszkania

Aby nie płacić podatku po sprzedaży nieruchomości, pieniądze z transakcji trzeba przeznaczyć na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych. Od tego roku są na to trzy lata, a nie jak wcześniej dwa. Fiskus jednak zbyt ochoczo domaga się podatku. Najnowsza interpretacja pokazuje, że przepisy interpretowane są na wyrost. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Biała lista podatników VAT

Uszczelnianie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, zagwarantowanie stabilności wpływów Skarbu Państwa, a także zapobieganie unikaniu opodatkowania, to fundamentalne cele obecnej polityki podatkowej polskiego rządu. Kolejnym instrumentem prawnym mającym za zadanie realizację powyższych założeń, jest wprowadzenie tzw. białego wykazu podatników VAT, który będzie umożliwiał uzyskanie szeregu istotnych informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a tym samym ułatwi on podatnikom efektywną i kompleksową weryfikację ich kontrahentów. Zdaniem Ministerstwa Finansów narzędzie w postaci nowego wykazu podatników ma realną szansę na uzyskanie wymiernych efektów w zakresie zwalczania szarej strefy, dzięki czemu wpływy budżetowe z tytułu należności podatkowych mają wzrosnąć w kolejnych latach. Szczegóły

Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku

Spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od tej dywidendy. Łączy się to także z koniecznością wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec organów podatkowych. Są one zróżnicowane w zależności od statusu podatkowego osoby uzyskującej dywidendę. Niniejszy poradnik krok po kroku omawia te obowiązki i procedurę poboru podatku. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy spółka powinna uznać wyrok TSUE za źródło prawa?
Czy dla spółki obowiązująca jest ustawa czy wyrok TSUE?
Chodzi o wyrok z 15.05.2019 C-235/18 w sprawie braku możliwości odliczania VAT z kart paliwowych. W 2014 roku NSA złagodził stanowisko i VAT z takich kart odliczaliśmy. Odpowiedź i uzasadnienie

Jakie dane są konieczne do uzupełnienia w komunikacie przelewu w mechanizmie split payment, jeśli chciałabym zapłacić za fakturę VAT z uwzględnieniem korekty in minus?
Czy wystarczy tylko numer faktury korygowanej? Odpowiedź i uzasadnienie

Kalendarium

czerwiec 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x