Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Konsultowane akty prawne
Ilość: 902
Konsultacje od 2018-03-20 do 2018-04-03
Konsultacje od 2018-03-20 do 2018-04-03
Konsultacje od 2018-03-12 do 2018-03-26
Konsultacje od 2018-03-09 do 2018-03-15
Ilość komentarzy: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-03-06 do 2018-03-08
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-03-05 do 2018-03-12
Ilość komentarzy: 5
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-03-05 do 2018-03-19
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-27 do 2018-03-13
Ilość komentarzy: 1 Ilość stanowisk: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-23 do 2018-02-27
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-15 do 2018-03-01
Ilość stanowisk: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-12 do 2018-02-26
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-02 do 2018-02-12
Ilość stanowisk: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-02 do 2018-02-12
Ilość stanowisk: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-02-01 do 2018-02-09
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-01-30 do 2018-02-13
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-01-30 do 2018-02-13
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-01-22 do 2019-01-23
Ilość stanowisk: 1
Konsultacje od 2018-01-18 do 2018-01-19
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-01-10 do 2018-01-24
Ilość komentarzy: 1
Proces konsultacji został zakończony !
Konsultacje od 2018-01-05 do 2018-01-12
Proces konsultacji został zakończony !