Wydruk wygenerowano ze strony https://krdp.pl/
Konsultowany akt prawny
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Proces konsultacji zakończony

Konsultacje od 2017-07-10 do 2017-07-24 + pozostałe akty
Pliki do pobrania związane z aktem prawnym
* uwagi przesłane do komisji nie będą widoczne na forum.