x x
x x

Aktualność: Zapraszamy na konferencję "Granice optymalizacji" pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza doradców podatkowych do wzięcia udziału w konferencji pt. „Granice optymalizacji” współorganizowanej z Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku w auli EXPO- Łódź, przy Al. Politechniki 4 w Łodzi. Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła konferencję patronatem.

Konferencja skupia bogate grono wykładowców, z przedstawicielem Ministerstwa Finansów na czele. Weźmie w niej udział także prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący KRDP i wspólnie z prof. Ewą Walińską wygłosi wykład pt.: „Podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego”.

Konferencja wpisuje się w debatę publiczną dotyczącą granic dozwolonej optymalizacji, w kontekście prac nad implementacją dyrektywy o raportowaniu tzw. schematów podatkowych. To niezwykle ważny temat nie tylko dla doradców podatkowych ale i wszystkich innych środowisk zawodowych występujących w roli pośredników podatkowych, a także przedsiębiorców, którzy powinni znać granice wyborów dopuszczalnych prawem.
 
Konferencja ta, przy udziale ekspertów z zakresu prawa podatkowego oraz praktyków z grona doradców podatkowych i biegłych rewidentów, ma na celu omówienie zagadnień z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego, szczególnie w zakresie efektywnej optymalizacji i planowania podatkowego.

W czasie debaty będą się ścierać zwolennicy i przeciwnicy  tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. W debacie wezmą  udział m. in. osoby publicznie znane, eksperci, a także osoby pełniące wysokie funkcje  w organach obu samorządów  zawodowych.

Program konferencji:
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 -10.10 Uroczyste otwarcie konferencji

10.10 -10.40 Wykład wprowadzający - Moralne granice optymalizacji - prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE

10.40 – 11.10 Optymalizacja podatkowa – blaski i cienie – wykład dr Andrzej Dmowski - doradca podatkowy, adwokat

11.10 – 11.30 Wystąpienie Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów - Filipa Świtały

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.30 Podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego – prezentacja wspólna - prof. Ewa Walińska i prof. Adam Mariański

12.30 – 13.00 Optymalizacja VAT w świetle orzecznictwa sądów – sędzia NSA Adam Bącal

13.00 – 13.20 Co-operative Tax Compliance – nowy model prowadzenia kontroli podatkowej według OECD - Wystąpienie Krzysztofa Burnosa Prezesa PIBR

13.20 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 15.45 Debata oksfordzka nad tezą: Należy uciekać od płacenia podatków wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami - prowadzenie Grzegorz Nawrocki

15.45  Zakończenie konferencji

Koszt uczestnictwa doradców podatkowych w konferencji wynosi 50 zł netto (61,50 brutto) /os.

Zasady rejestracji:
• Za  uczestnika konferencji uznaje się osobę zarejestrowaną na  szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty” i dokonała wpłaty za konferencję.
• Zgłoszenia przyjmowane są  wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
• Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
• Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 25 kwietnia 2018 r.
• Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników konferencji
• O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami
• W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed konferencją, pod rygorem obciążenia kosztami.
• Osoby, które nie dokonają wpłaty na konferencję w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości ponownego zgłoszenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310
02-362 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• konferencja 9.05.2018
 
W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza Jerzy Dworakowski, Przewodniczący Zarządu.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x