x x
x x

Aktualność: Walne Zgromadzenie CFE i posiedzenia Komitetów CFE

W dniach 20-21 września w Bukareszcie odbyło się Walne Zgromadzenie CFE, a także posiedzenia Komitetu Podatkowego i Komitetu Spraw Zawodowych CFE. Walne Zgromadzenie CFE, w którym z ramienia KIDP  wziął udział Tomasz Michalik - Przewodniczący KRDP, podjęło decyzję o ostatecznym rozwiązaniu dotychczasowej organizacji i zastąpienia jej nową. W ten sposób zapewniono kontynuację działalności CFE, które teraz  będzie funkcjonować jako stowarzyszenie na podstawie prawa belgijskiego. Ponadto Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze CFE - nowym prezydentem CFE został pan Jiri Nekovar reprezentujący Czeską Izbę Doradców Podatkowych. Przedstawiciele KRDP brali także udział w spotkaniach Komitetu Podatkowego (podkomitet ds. podatków bezpośrednich - Hanna Filipczyk, podkomitet ds. podatków pośrednich - Tomasz Michalik) oraz Komitetu Spraw Zawodowych (Hanna Filipczyk). W części Walnego Zgromadzenia dotyczącego "nowego CFE" wziął udział także Jacek Zieliński.

DATA PUBLIKACJI: 2012-09-25 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x